Głosowanie elektroniczne i tradycyjne - ważne informacje

Głosowanie elektroniczne i tradycyjne - ważne informacje

28.04.2023

W poniedziałek 15 maja 2023 roku rozpocznie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2023 rok. Głosowanie potrwa ponad dwa tygodnie i zakończy się 31 maja 2023 roku.

Aktualnie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego widoczne są tylko te projekty, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i zostały przewidziane do głosowania.

Informujemy, że Rada Miejska w Uchwale Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2023 r. poz. 2738) przewidziała dwa sposoby głosowania:

1) głosowanie elektroniczne (za pośrednictwem niniejszej strony internetowej) oraz

2) głosowanie tradycyjne (z wykorzystaniem kart do głosowania).

Głosowanie elektroniczne (on-line)

Moduł do głosowania elektronicznego zostanie udostępniony na czas głosowania i będzie działał w następujący sposób: po wybraniu strony www.obywatelskibb.pl należy wybrać zakładkę "GŁOSOWANIE" lub kliknąć w przycisk z napisem "ZAGŁOSUJ NA PROJEKT" widoczny na głównej stronie Budżetu Obywatelskiego, co spowoduje automatyczne przekierowanie do listy projektów dopuszczonych do głosowania. Po wybraniu projektu klikamy w przycisk "WYBIERZ" widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. W następnym kroku zostanie wyświetlony formularz z polami, w które należy wpisać odpowiednie dane. Obowiązuje zasada, że głosujący ma prawo zagłosować na jeden wybrany projekt.

Podczas głosowania elektronicznego uprawniony mieszkaniec wpisuje do formularza elektronicznego numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (bezpłatna wiadomość SMS) w celu autoryzacji głosu. Przepisanie ww. kodu do formularza elektronicznego i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować na jeden projekt tylko jeden mieszkaniec Bielska-Białej.

Do głosowania elektronicznego potrzebne będą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu komórkowego (aktywny w dowolnej sieci), który posłuży do opisanej powyżej autoryzacji głosu. 

Dla ważności głosowania konieczne będzie także zaznaczenie oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Interaktywny formularz głosowania udostępniony zostanie na stronie internetowej BOBB (www.obywatelskibb.pl) od godz. 0:00 dnia 15 maja 2023 roku do godz. 24:00 dnia 31 maja 2023 roku.

Głosowanie tradycyjne (karty do głosowania)

Głosowanie tradycyjne odbywa się wyłącznie w "Punktach głosowania" wyznaczonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2023 roku (wykaz poniżej) z wykorzystaniem papierowego formularza, czyli "Karty do głosowania".

Karta do głosowania na projekty dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu, któremu głosujący chce udzielić poparcia.

W przypadku tej formy głosowania obowiązuje taka sama zasada jak przy głosowaniu elektronicznym, tzn. głosujący ma prawo zagłosować na jeden projekt.

Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID (nr identyfikacyjnego) jednego wybranego projektu, któremu głosujący udziela poparcia oraz wypełnieniu pozostałych danych, tj.: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis w dolnym prawym rogu pierwszej strony Karty do głosowania. Na odwrocie Karty do głosowania znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z której treścią należy się zapoznać przed wrzuceniem wypełnionego formularza do specjalnie przygotowanej w tym celu urny.

W przypadku głosowania osób, które najpóźniej w ostatnim dniu głosowania nie ukończyły 16 roku życia, w Karcie do głosowania należy zaznaczyć, że głosowanie odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego.

Uwaga: wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów (Lista projektów do głosowania) będzie dostępny w każdym Punkcie głosowania. W ten sposób głosujący będzie mógł odnaleźć tytuł zadania oraz numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową przeznaczoną na realizację zadania.

Karty do głosowania będą dostępne wyłącznie w Punktach głosowania w dniach i godzinach ich funkcjonowania. Karty do głosowania wydają pracownicy obsługujący Punkty głosowania po uprzednim okazaniu przez uprawnionego mieszkańca dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wykaz Punktów głosowania tradycyjnego na projekty złożone do BOBB 2023

  • Biuro Obsługi Interesanta (Wydział ON), pl. Ratuszowy 6, poniedziałek - środa: w godz. od 7:30 do 15:30, czwartek: w godz. od 7:30 do 18:00, piątek: w godz. od 7:30 do 13:00,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych (Wydział SOP), pl. Opatrzności Bożej 18, poniedziałek - środa: w godz. od 8:00 do 16:00, czwartek: w godz. od 8:00 do 18:00, piątek: w godz. od 8:00 do 15:00.

Punkty głosowania będą czynne w dni robocze od 15 do 31 maja 2023 roku włącznie. Punkty głosowania nie będą czynne w soboty i w niedziele. W soboty i niedziele, a także we wszystkie pozostałe dni tygodnia, mieszkańcy Bielska-Białej mogą głosować elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej do głosowania w BOBB 2023!

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb