Jednostka pomocnicza

Biała Krakowska

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

6054

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

121

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Adolfa Dygasińskiego
 • Bohaterów Westerplatte
 • Bolesława Leśmiana
 • Cypriana Kamila Norwida
 • Edwarda Dembowskiego
 • Heleny Modrzejewskiej
 • Kazimierza Wielkiego
 • Krakowska nr parzyste od 2 do 126
 • Krakowska nr nieparzyste od 1 do 161
 • Liliowa
 • Lipnicka nr parzysty 82
 • Lipnicka nr nieparzyste od 15 do 63
 • Lucjana Rydla
 • Ludwika Solskiego
 • Lwowska wszystkie nr parzyste
 • Łąkowa
 • Marzeń
 • Maturzystów
 • Metalowców
 • Ogrodowa
 • Osiedlowa
 • Petra Michala Bohuna
 • Piekarska nr nieparzyste od 93 do końca
 • Piekarska nr parzyste od 90 do końca
 • płk Stanisława Dąbka
 • Południowa
 • Rzemieślnicza
 • Sportowców
 • Stanisława Przybyszewskiego nr parzyste od 2 do 10
 • Stanisława Przybyszewskiego wszystkie nr nieparzyste
 • Starostów Lipnickich
 • Stefana Jaracza
 • Stroma
 • Śląska
 • Tadeusza Romanowicza
 • Tatrzańska
 • Tkaczy
 • Topolowa
 • Waleriana Łukasińskiego
 • Wapienna
 • Wincentego Pola
 • Wiślana
 • Włókiennicza
 • Wschodnia
 • Wyzwolenia nr parzyste od 52 do 78
 • Żywiecka nr nieparzyste od 1 do 3

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania