Jednostka pomocnicza

Biała Wschód

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

3114

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

62

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • 11 Listopada nr parzyste od 12 do końca
 • 11 Listopada nr nieparzyste od 13 do końca
 • Cyniarska
 • gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 • Giuseppe Garibaldiego
 • Głęboka
 • Ignacego Jana Paderewskiego
 • Józefa Piłsudskiego
 • Komorowicka nr parzyste od 2 do 108
 • Komorowicka nr nieparzyste od 1 do 49
 • Konfederatów Barskich
 • Krótka
 • ks. Stanisława Stojałowskiego nr nieparzyste od 3 do końca
 • Legionów
 • Lwowska nr nieparzyste 47 i 59
 • Łukowa
 • Michaiła Lermontowa
 • Nadbrzeżna
 • Piekarska nr parzyste od 2 do 88
 • Piekarska nr nieparzyste od 1 do 91
 • pl. Wojska Polskiego
 • pl. Wolności
 • Ratuszowa
 • Rzeźnicza
 • Stanisława Staszica
 • Szkolna
 • Targowa
 • Teodora Tomasza Jeża
 • Tokarska
 • Towarowa nr parzyste od 2 do 28
 • Towarowa nr nieparzyste od 1 do 15
 • Towarzystwa Szkoły Ludowej
 • Władysława Jagiełły
 • Wyzwolenia nr parzyste od 2 do 50
 • Wyzwolenia nr nieparzyste od 1 do 99

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania