Jednostka pomocnicza

Komorowice Śląskie

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

2464

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

49

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Akademicka
 • Aktorów
 • Albatrosów
 • Astronomów
 • Biblioteczna
 • Biedronki
 • Botaniczna
 • Burzliwa
 • Centralna
 • Chochołowska
 • Czeladnicza
 • Eugeniusza Kwiatkowskiego nr nieparzyste od 1 do nr 67
 • Hajduczka
 • Harfowa
 • Husarska
 • Katowicka
 • Konwojowa
 • Królewska
 • Książęca
 • Kustosza
 • Kwietniowa
 • Lekarska
 • Mazańcowicka nr nieparzyste od 9 do końca
 • Mazańcowicka nr parzyste od 10 do końca
 • Michała Grażyńskiego nr nieparzyste od 125 do końca
 • Michała Grażyńskiego nr parzyste od 126 do końca
 • Michała Wołodyjowskiego
 • Miłosna
 • Mistrzowska
 • Młodej Polski
 • Ogrodników
 • Opłotek
 • Orna
 • Papierowa
 • Pedagogiczna
 • Piechurów nr parzyste od 16 do końca
 • Piechurów nr nieparzyste od 61 do końca
 • Poligonowa nr parzyste od 2 do 166 i nr nieparzyste od 1 do 165
 • Ponętna
 • Produkcyjna
 • Szarych Szeregów
 • Szlachecka
 • Terenowa
 • Uczniowska
 • Warszawska nr nieparzyste od 199 do końca
 • Warszawska nr parzyste od 112 do końca
 • Węglowa
 • Ziołowa
 • Złocista
 • Żołnierska

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania