Jednostka pomocnicza

Mikuszowice Krakowskie

Kwota na zadanie osiedlowe

200 000,00

Liczba mieszkańców

2706

2% poparcia mieszkańców dla zwycięskiego projektu

54

Każdy projekt osiedlowy, aby mógł trafić na listę zwycięskich projektów do realizacji, musi uzyskać w głosowaniu poparcie co najmniej 2% mieszkańców danego Osiedla

Wykaz ulic

 • Bajki
 • Chmielna
 • Ciesielska
 • Cyprysowa
 • Dolna
 • gen. Stanisława Maczka
 • Glebowa
 • Grochowa
 • Grodowa
 • Gruszowa
 • Hebanowa
 • Jaglana
 • Jałowcowa
 • Jana Christiana Andersena
 • Kolejowa
 • Kosmiczna
 • Krowoderska
 • ks. Jana Kusia
 • Lechicka
 • Mahoniowa
 • Malinowa
 • Mazowiecka
 • Mokra
 • Monterska
 • Morelowa
 • Narciarska
 • Nasypowa
 • Niska
 • Nizinna
 • Okopowa
 • Olszynowa
 • Owocowa
 • Paproci
 • Pasieczna
 • Pasterska
 • Piaskowa
 • Podhalańska
 • Prosta
 • Przemysłowa
 • Przędzalnicza
 • Rolna
 • Sielanka
 • Skwerowa
 • Słowików
 • Sokolska
 • Sportowa
 • Stalowa
 • Stolarska
 • Strumienna
 • Śnieżna
 • Tkacka
 • Turniowa
 • Urocza
 • Warzywna
 • Wczasowa wszystkie nr parzyste
 • Wczasowa nr nieparzyste od 117 do końca
 • Wiklinowa
 • Zajęcza
 • Żywiecka nr parzyste od 222 do końca
 • Żywiecka nr nieparzyste od 177 do końca

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli

Wykaz przewodniczących i siedzib Rad Osiedli w Bielsku-Białej: kliknij tutaj

Aktualności

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na LII sesji w dniu 22 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LII/1196/2022 zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. , która weszła w życie z dniem 12 stycznia 2023 r.

 • W celu ujednolicenia zapisów aktów prawnych Prezydent Miasta wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2023.

 • Rada Miejska w Bielsku-Białej na XLIII sesji w dniu 24 marca 2022 r. podjęła uchwałę nr XLIII/985/2022 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Więcej
Wybrane projekty

Nie wybrano projektu


Nie wybrano projektu


Przejdź do głosowania