Lista zaopiniowanych projektów BOBB 2022. Wyniki prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

Lista zaopiniowanych projektów BOBB 2022. Wyniki prac Zespołu ds. weryfikacji projektów

18 Sierpień 2021

Lista zaopiniowanych projektów. Podsumowanie prac "Zespołu weryfikacyjnego"

Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok zakończył prace związane z opiniowaniem projektów mieszkańców.

Po zapoznaniu się z merytorycznymi opiniami wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, a także opiniami rad osiedli, Zespół na swoich posiedzeniach w dniach 22 lipca, 10 sierpnia i 11 sierpnia 2021 r. zaopiniował złożone propozycje projektów i wydał rekomendacje.

W toku analizy projektów Zespół skorzystał z możliwości wysłuchania zaproszonych Wnioskodawców w tych przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości związane z oceną możliwości i zakresu wykonania zaproponowanego zadania lub które otrzymały negatywną opinię merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Rekomendacje (opinie pozytywne) i opinie negatywne Zespołu ds. weryfikacji projektów zostały zamieszczone w opublikowanych poniżej tabelach wraz z odpowiednim numerem OBB zadania, imieniem i nazwiskiem Autora, tytułem zadania oraz zweryfikowaną kwotą szacunkową.

W tabeli znajdują się opinie pozytywne, opinie pozytywne z uwagami (obie kategorie oznaczają rekomendację projektów do etapu głosowania mieszkańców Bielska-Białej) oraz opinie negatywne. W przypadku każdego projektu podano zweryfikowaną, szacunkową kwotę realizacji zadania.

Opinię pozytywną uzyskało łącznie 65 projektów (w tym 15 ogólnomiejskich i 50 osiedlowych), natomiast opinię negatywną Zespół wydał w 36 przypadkach (dla 19 projektów ogólnomiejskich i 17 osiedlowych).

Odwołania od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się do Prezydenta Miasta od opinii Zespołu ds. weryfikacji projektów w terminie do 25 sierpnia 2021 r. włącznie (od dnia publikacji listy wszystkich pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych projektów, tj. od 18 sierpnia 2021 r.)

Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. stanowi w § 8 ust. 1 i 2, że: 

„W terminie 7 dni od dnia opublikowania Informacji (...), Autorowi projektu negatywnie opiniowanego służy prawo do wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta”.

„Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia projektu na liście projektów do głosowania oraz informuje pisemnie Autora projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania”.

Jak złożyć odwołanie? 

Odwołanie od negatywnej opinii o projekcie Wnioskodawca (Autor) wnosi:

  • pisemnie do Prezydenta Miasta na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem "Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2022 - odwołanie". Odwołanie w formie pisemnej musi być podpisane przez Wnioskodawcę (Autora).

lub

  • w wersji elektronicznej do Prezydenta Miasta na adres: kontakt@obywatelskibb.pl lub rada@um.bielsko-biala.pl pamiętając o wysłaniu go z konta e-mail podanego w projekcie jako adresu właściwego do kontaktu.

Odwołania są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu, w terminie określonym ww. Uchwałą.

Pliki do pobrania

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb