"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"

Galeria

Opis zadania

Projekt "Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle" obejmuje strefy kontaktu z odbiorcami kultury, mieszkańcami Bielska-Białej w tym czytelnikami korzystającymi z usług Książnicy Beskidzkiej oraz użytkownikami korzystającymi z oferty kulturalno-edukacyjnej Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz.

Obejmuje realizację dwóch głównych zadań:

  1. zagospodarowanie łąki znajdującej się za głównym budynkiem Książnicy Beskidzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 17a
  2. modernizację przestrzeni bibliotecznej, która pozwoli wprowadzić nowoczesne rozwiązania w obsłudze czytelnika, zachęci dorosłych, dzieci i młodzież do częstszego ich odwiedzania i korzystania z nich nie tylko jako z wypożyczalni książek, ale i centrum edukacyjno-kulturalnego, miejsca spotkań i źródła dobrej zabawy.

Ad. 1.

Projekt zakłada stworzenie "Ogrodu BBardzo kulturalnego" - na terenie zlokalizowanym przy ul. Juliusza Słowackiego 17a, przyległym do Książnicy Beskidzkiej, obok Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Powstanie park o charakterze kulturalno-edukacyjnym z wydzielonymi alejkami, sceną letnią, otwartą galerią sztuki, strefą piknikową, ogrodem społecznym oraz strefą relaksu i strefą aktywności dla najmłodszych - wszystko w otoczeniu drzew, kwiatów i zieleni. Będzie to międzypokoleniowe miejsce spotkań lokalnej społeczności, przyjazne dzieciom, atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych, dostępne dla seniorów. Stworzymy ogród, w którym wśród zieleni obie instytucje kultury będą prowadzić działalność edukacyjno-kulturalną i zapraszać do wspólnych działań wszystkich mieszkańców miasta.

Teren, który chcemy zagospodarować należy do Książnicy Beskidzkiej. Zachowuje akceptowalną formę jedynie przy dużym wysiłku pracowników biblioteki. Jest to miejsce o ogromnych możliwościach, które naturalny charakter zachwyca o każdej porze roku. Wymaga jednak znacznych nakładów pracy i środków, aby mógł w pełni służyć lokalnej społeczności, a które przekraczają możliwości finansowe Książnicy.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zaangażowaniu bielszczan powstanie naprawdę wyjątkowy park! Wykorzystując sąsiedztwo dwóch instytucji kultury i ich potencjał oraz niezwykłe walory przyrodnicze tego terenu, stworzymy ogród łączący te wszystkie cechy, z którego będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy centralnych dzielnic miasta, ale również użytkownicy Książnicy, uczestnicy zajęć i wydarzeń organizowanych przez Miejski Dom Kultury, szczególnie Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz oraz wychowankowie pobliskich szkół i przedszkoli.

Poprzez wyznaczenie alejek, oświetlenie i postawienie nowoczesnych form małej architektury, zwykle ukryta i bardzo rzadko wykorzystywana łąka stanie się miejscem uczęszczanym i lubianym.

ZIELONA STREFA EDUKACYJNO-KULTURALNA

Projekt zakłada wykonanie uporządkowanej przestrzeni zielonej. Nasadzenie nowych drzew od strony chodnika przy ul. Grunwaldzkiej, które będą naturalną barierą oddzielającą park od ruchliwej ulicy. W parku stworzymy strefę edukacyjno-kulturalną oraz scenę letnią, a także pergolę, która będzie jednocześnie spełniać funkcję przestrzeni wystawienniczej - plenerowej galerii sztuki, w której będziemy prezentować wystawy edukacyjne przybliżające różne dziedziny sztuki, prace zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów. Stworzymy park, w którym będzie możliwe organizowanie spotkań i warsztatów, a także wydarzeń społeczno-kulturalnych, pikników rodzinnych.

ŚCIEŻKI I ŁAWKI

Wydzielimy ścieżki, wzdłuż których posadzimy rośliny i ustawimy tablice edukacyjne oraz ławki tematyczne. Pojawi się m.in. ławka książka, ławka muzyczna, ławka sztuk plastycznych. Dzięki temu przestrzeń zyska artystyczny charakter.

OGRÓD SPOŁECZNY

W parku powstanie również ogród społeczny, który stworzą i którym będą się opiekować sami mieszkańcy. Nasz ogród społeczny zapewni kontakt z naturą mieszkańcom dzielnic w centrum miasta, zwiększy to walory estetyczne dzielnicy i będzie służyć środowisku. Stanie się też doskonałym miejscem integracji lokalnej społeczności i sposobem na nawiązanie znajomości oraz służącym edukacji dzieci i młodzieży.

STREFA REKREACJI I RELAKSU

W projekcie zakładamy również stworzenie strefy relaksu i strefy aktywności dla najmłodszych. Pojawią się wygodne miejsca do odpoczynku, a dla najmłodszych - ekologiczny plac aktywnej zabawy, umożliwiający dzieciom sensoryczne doświadczanie świata.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie teren, na którym chcemy stworzyć "Ogród BBardzo kulturalny" nie jest zagospodarowany i nie wykorzystuje swojego potencjału - otoczenia przyrody, sąsiedztwa dwóch dużych instytucji kultury. Zielony park edukacyjno-kulturalny będzie idealnym miejscem relaksu w centrum miasta. Zieleń, która jest nam tak bardzo potrzebna, zostanie zachowana, a także pojawia się nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Przestrzeń, poza funkcją rekreacyjną, zyska charakter edukacyjno-społeczny. Będzie miejscem, gdzie będą prowadzone zajęcia społeczno-kulturalne, warsztaty, spotkania, p0ikniki rodzinne. Opiekę nad ogrodem będą sprawować wspólnie, współpracując ze sobą - Książnica Beskidzka i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz.

Ad. 2.

Celem modernizacji wskazanych w projekcie filii bibliotecznych Książnicy Beskidzkiej jest podniesienie ich funkcjonalności oraz dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań czytelników, w tym dzieci i młodzieży. Nowoczesna forma i odpowiednia organizacja zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z oferowanych programów czytelniczych, kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, wpływając tym samym na kulturalny rozwój mieszkańców niezależnie od wieku. W filiach stworzone zostaną miejsca do prowadzenia warsztatów literacko-plastycznych, komputerowych, zajęć edukacyjnych, spotkań. Poszerzona zostanie oferta zbiorów bibliotecznych wzbogacona o nowości wydawnicze zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Aby osiągnięcie celów było możliwe, konieczne jest podniesienie komfortu obsługi użytkownika biblioteki oraz spełnienie jego oczekiwań czytelniczych poprzez: zaoferowanie nowoczesnych rozwiązań i udogodnień, zakup sprzętu elektronicznego, zakup wyposażenia, powiększenia zbiorów bibliotecznych, zakup materiałów umożliwiających realizację działań z zakresu działalności kulturalno-edukacyjnej.

Lokalizacja

Książnica Beskidzka: ul. Juliusza Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Komorowice: ul. Olimpijska 16, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Mikuszowice Śląskie: ul. Olszówka 2, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Osiedle Złote Łany: ul. Jutrzenki 20, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Osiedle Grunwaldzkie - Integracyjna: ul. Tadeusza Rychlińskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Mikuszowice Krakowskie: ul. Żywiecka 302, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Straconka: ul. Górska 133, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Osiedle Stare Bielsko: ul. Jana Sobieskiego 130, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Lipnik: ul. Lipnicka 133, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Osiedle Słoneczne: ul. Mikołaja Reja 18, 43-300 Bielsko-Biała
Filia Hałcnów: ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1
Filia Osiedle Karpackie: ul. Doliny Miętusiej 15, 43-300 Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Teren zielony przy ul. Juliusza Słowackiego 17a - Umowa użytkowania zawarta pomiędzy UM w Bielsku-Białej a Książnicą Beskidzką - dotyczy działek o numerach 31/4, 1010/1

Filie Książnicy Beskidzkiej - umowy najmu lokali

Części składowe zadania

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy oraz wszystkie projekty techniczne)100.000 zł
Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego (przygotowanie podłoża pod ścieżki, wykonanie nawierzchni, wykonanie oświetlenia, prace ziemne, nasadzenia zieleni, zakup wyposażenia)825.500 zł
Filia Komorowice - zakup mebli bibliotecznych, nowości wydawniczych, materiałów niezbędnych do pracy z czytelnikiem250.000 zł
Filia Mikuszowice Śląskie - wymiana mebli bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego, zakup nowości wydawniczych80.000 zł
Filia Osiedle Złote Łany - wymiana wyposażenia biblioteki, remont podłogi100.000 zł
Filia Osiedle Grunwaldzkie - Integracyjna - zakup regałów bibliotecznych, materiałów niezbędnych do pracy z czytelnikiem, nowości wydawniczych200.000 zł
Filia Mikuszowice Krakowskie - zakup sprzętu komputerowego, drukarki, wymiana regałów bibliotecznych25.000 zł
Filia Straconka - remont pomieszczeń biblioteki20.000 zł
Filia Osiedle Stare Bielsko - remont pomieszczeń biblioteki, wymiana drzwi wejściowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup mebli bibliotecznych50.000 zł
Filia Lipnik - zakup regałów bibliotecznych, klimatyzacji, wymiana drzwi zewnętrznych, zakup nowości wydawniczych240.000 zł
Filia Hałcnów - zakup mebli bibliotecznych, laptopa wraz z oprogramowaniem oraz drukarki50.000 zł
Filia Osiedle Karpackie - wymiana drzwi wejściowych, montaż rolet zaciemniających, zakup materiałów bibliotecznych60.000 zł
Filia Osiedle Słoneczne - remont biblioteki, zakup nowości wydawniczych, zakup mebli bibliotecznych150.000 zł

Uwagi

Użytkownikiem działek jest Książnica Beskidzka, która w celu realizacji zadania, a następnie utrzymania "ogrodu" w ramach partnerstwa będzie współpracować z Miejskim Domem Kultury.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

21.04.2022 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;

Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Ogrodnik Miejski, Książnica Beskidzka (wiodąca w swoim zakresie), Miejski Dom Kultury, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości).

Opinia Zespołu ds. weryfikacji projektów: pozytywna.

Kwota szacunkowa po weryfikacji: 2 225 000,00 zł (zadanie 1: 1 000 000,00 zł; zadanie 2: 1 225 000,00 zł).

Ostateczne zagospodarowanie ogrodu zostanie ustalone na etapie opracowywania koncepcji projektowej i uzgodnione z Wnioskodawcą zgodnie ze wskazówkami poniżej:

- ze względu na bezpieczeństwo, elementy infrastruktury należy odsunąć od muru cmentarza ewangelickiego, który jest w złym stanie technicznym

- należy ograniczyć zieleń wymagającą częstych zabiegów pielęgnacyjnych

- należy rozważyć na etapie projektu zakładanie ogrodu społecznego albo z niego zrezygnować z uwagi na zatrudnienie osoby nadzorującej ogród /zapewnienie narzędzi/, montażu przyłącza wody

- należy zwrócić się do miejscowej stacji epidemiologicznej z prośbą o opinię ze względu na sąsiadujący cmentarz

- na terenie znajduje się cenny drzewostan, pod koronami którego nie można lokalizować wielu elementów infrastruktury - należy je ograniczyć (Zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 21 października 2019 w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej, przy planowaniu każdej inwestycji należy przede wszystkim preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące zachowanie przez drzewa żywotność).

- należy skomunikować część parkingową z ogrodem (dojście od strony Książnicy Beskidzkiej lub Kubiszówki)

- rozszerzenie zagospodarowania terenu zielonego na południową część działki numer 31/4

- konieczne jest zawarcie umowy użyczenia z Książnicą Beskidzką oraz uzgodnienie projektu z Przedsiębiorstwem Komunalnym Therma sp. z o.o., którego sieć przebiega przez przedmiotowe działki oraz uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (teren znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w obszarze gdzie znajdują się zabytki archeologiczne).

Głosowanie

15.05.-31.05.2023 r.

Realizacja

Projekt nie został wybrany do realizacji w głosowaniu mieszkańców.

Zakończenie realizacji

Inne projekty

Projekt nr: OBB001


Kamery stacjonarne
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB002


Obiekt rekreacyjno-sportowy
Koszt szacunkowy: 3 038 322,50 zł

Projekt nr: OBB004


Centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z os. Złote Łany
Koszt szacunkowy: 805 750,00 zł

Projekt nr: OBB008


"Ogród BBardzo kulturalny - z książką i sztuką w tle"
Koszt szacunkowy: 2 225 000,00 zł

Projekt nr: OBB009


Bielsko-Biała piękne miasto - poprawa wizerunku we wszystkich dzielnicach
Koszt szacunkowy: 5 185 000,00 zł

Projekt nr: OBB011


Bezpieczny trotuar dla pieszych
Koszt szacunkowy: 570 000,00 zł

Projekt nr: OBB012


"Złota Rączka"
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł

Projekt nr: OBB014


OCHOTNICY I DZIELNICE
Koszt szacunkowy: 7 586 500,00 zł

Projekt nr: OBB016


Miniboisko wielofunkcyjne
Koszt szacunkowy: 220 808,50 zł

Projekt nr: OBB017


Ślizgawka dla PRAWOSKRĘTNYCH
Koszt szacunkowy: 4 000,00 zł