Podsumowanie naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Podsumowanie naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

8 Czerwiec 2021

Do piątku, 14 maja 2021 r., mieszkańcy Bielska-Białej składali swoje propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2022 rok. O północy zakończono przyjmowanie propozycji zadań składanych w wersji elektronicznej. Aktualnie nadszedł czas podsumowania etapu naboru.

Przypomnijmy, że termin na składanie propozycji projektów został przez Prezydenta Miasta wydłużony z powodu trwającej pandemii. Warto także podkreślić, że dużą popularnością cieszył się udostępniony po raz pierwszy dla mieszkańców Miasta elektroniczny formularz do składania projektów udostępniony na stronie www.obywatelskibb.pl.

Aktualnie przyszedł czas na podsumowanie ilości złożonych projektów. Mieszkańcy naszego miasta jak zwykle nie zawiedli i wykazali się inicjatywą, co wyraziło się w ilości złożonych projektów, która zbliżyła się do tej z V edycji. Ostatecznie zarejestrowano i opublikowano na oficjalnej stronie 101 projektów obywatelskich. W tej liczbie mieści się 67 projektów osiedlowych oraz 34 projekty ogólnomiejskie. Ostatnie projekty mieszkańcy Bielska-Białej przesyłali w formie elektronicznej tuż przed północą. Zdecydowanie najwięcej projektów, już tradycyjnie, spłynęło w ostatnich trzech dniach wyznaczonego terminu. Miło nam poinformować, że wszystkie projekty przeszły pozytywnie etap weryfikacji formalnej.

Na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej opublikowane zostały szczegółowe opisy zarejestrowanych projektów, które odpowiadają treści zawartej w formularzach propozycji projektów złożonych przez ich autorów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, publikujemy (najczęściej w postaci plików pdf lub jpg) dodatkowe, przekazane wraz z propozycjami zadań, załączniki zawierające: mapki sytuacyjne, wizualizacje, schematy, kosztorysy, itp. Taki sposób prezentacji projektów pozwoli mieszkańcom na szczegółowe zapoznanie się z ich treścią. Z projektami można zapoznać się w zakładce "Projekty" (zakładka PROJEKTY: OSIEDLOWE / OGÓLNOMIEJSKIE).

Wśród projektów ogólnomiejskich dominują przede wszystkim takie, które stawiają na rozwój i poprawę strefy sportowej i rekreacyjnej w naszym mieście, tj.: boiska, pumptrack, place zabaw, parki, w tym tematyczne oraz tereny zielone, miejsca na pikniki i wydarzenia kulturalne. Możemy także zaobserwować wzrost ilości projektów z zakresu ochrony zdrowia dedykowanych różnym grupom wiekowym. Nie zabrakło także projektów zawierających - w mniejszym lub większym stopniu - aspekty historyczne, ekologiczne czy edukacyjne, a także takich, które wspierają lokalną kulturę i podnoszą atrakcyjność turystyczną naszego Miasta.

Projekty osiedlowe, podobnie jak w latach ubiegłych, w większości dotyczą takich tematów jak: modernizacja placów zabaw, boisk, bieżni; remont ulic, chodników, kładek dla pieszych; utworzenie lokalnych parkingów; zagospodarowanie terenów na parki, skwery, ogrody, wybiegi dla psów, siłownie zewnętrzne, miejsca do uprawiania sportów (również rozbudowa i modernizacja istniejących); doposażenie osiedlowych bibliotek, placówek Miejskiego Domu Kultury, szkół czy lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem tych projektów jest głównie poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców danego osiedla oraz pochylenie się nad ich oczekiwaniami w zakresie kultury, sportu, edukacji, etc.

Weryfikacja merytoryczna wraz z ostatecznym zaopiniowaniem przez Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych do BOBB, zgodnie z wprowadzonymi do przyjętego harmonogramu zmianami, potrwa niemal do końca sierpnia 2021 roku. Projekty zostaną zweryfikowane  pod kątem możliwości ich realizacji, zostaną sprawdzone ich uwarunkowania prawne i techniczne. W trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez odpowiedni wydział UM lub miejską jednostkę organizacyjną,  analizie poddany zostanie także kosztorys zgłoszonego przedsięwzięcia.

Właściwe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne powinny kontaktować się z wnioskodawcami w każdym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości wynikające z określonych zapisów propozycji projektu, a które mają wpływ na proces jego opiniowania.

Serdecznie dziękujemy Wnioskodawcom za tak licznie złożone propozycje projektów do BOBB 2022 i jednocześnie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z ich opisami!

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb