Podsumowanie naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Podsumowanie naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

27.02.2023

W związku z zawieszeniem procedury Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, złożone w ubiegłym roku propozycje zadań do realizacji w ramach BOBB 2023 zostały w lutym tego roku poddane weryfikacji formalnej, której wyniki mogą już Państwo zobaczyć w zakładce PROJEKTY.

W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/986/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r., która wstrzymała realizację dalszych - niż nabór projektów - etapów Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Nabór projektów został przeprowadzony zgodnie z pierwotnym harmonogramem, tj. w okresie od 21 marca do 21 kwietnia 2022 roku.

Kolejna uchwała Rady Miejskiej nr LII/1196/2022 z 22 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/986/2022 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. zmieniła raz jeszcze harmonogram BOBB 2023 i tak oto ruszyliśmy z kolejnymi etapami w lutym br. (pisaliśmy o tym w artykule UWAGA! RUSZAMY Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM!).

Ostatecznie w 2022 r. zarejestrowano 17 projektów. W aktualnej edycji nie ma już rozróżnienia na projekty osiedlowe i ogólnomiejskie. W trakcie weryfikacji formalnej trzech Autorów wycofało swoje projekty, stąd na stronie BOBB opublikowano już tylko 14 projektów, z których wszystkie przeszły pozytywnie etap weryfikacji formalnej.

Na stronie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej opublikowane zostały szczegółowe opisy zarejestrowanych projektów, które odpowiadają treści zawartej w formularzach propozycji projektów złożonych przez ich Autorów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, publikujemy (najczęściej w postaci plików pdf lub jpg) dodatkowe, przekazane wraz z propozycjami zadań, załączniki zawierające: mapki sytuacyjne, wizualizacje, schematy, kosztorysy, itp. Taki sposób prezentacji projektów pozwoli na szczegółowe zapoznanie się z ich treścią (zakładka PROJEKTY).

Projekty dotyczą takich tematów jak: budowa lub modernizacja placu zabaw, boiska, bieżni, miejsca do uprawiania sportów; remont ulic, chodników, utworzenie lokalnych parkingów; zagospodarowanie terenu na skwer, ogród czy wybieg dla psów; doposażenie osiedlowych bibliotek, placówek instytucji kultury, szkół, lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej czy też wsparcie seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami.

Weryfikacja merytoryczna wraz z ostatecznym zaopiniowaniem przez Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych do BOBB, zgodnie z wprowadzonymi do przyjętego harmonogramu zmianami, potrwa do 30 marca 2023 roku. Projekty zostaną zweryfikowane  pod kątem możliwości ich realizacji, zostaną sprawdzone ich uwarunkowania prawne i techniczne. W trakcie oceny merytorycznej prowadzonej przez odpowiedni wydział UM lub miejską jednostkę organizacyjną,  analizie poddany zostanie także kosztorys zgłoszonego przedsięwzięcia.

Właściwe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne będą kontaktować się z Autorami projektów w każdym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości wynikające z określonych zapisów propozycji projektu, a które mają wpływ na proces jego opiniowania.

Serdecznie dziękujemy Autorom za złożone propozycje projektów do BOBB 2023 i jednocześnie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z ich opisami!

February
< 2021 >
Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
Sb