Poprawienie atrakcyjności ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zwardońskiej / ul. Lotniczej poprzez wymianę małej architektury oraz doposażenie w ławki fitness

Opis zadania

Umiejscowienie ławek fitness wzdłuż ciągu pieszo rowerowego zwiększy atrakcyjność tej przestrzeni i stworzy funkcjonalną strefę do uprawiania sportu. Ławki fitness poszerzą zakres aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Możliwość wykonywania różnorodnych ćwiczeń od treningu siłowego po rozciąganie będzie doskonałą odpowiedzią na potrzeby młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.

Realizacja projektu zaspokoi potrzebę uprawiania sportu niekoniecznie na siłowni plenerowej. Ciągle pozostajemy przy promowaniu ćwiczeń na świeżym powietrzu, jednak z wykorzystaniem wielofunkcyjnych ławek.

Umieszczone zostaną również tablice z opisem możliwych do wykonania ćwiczeń, co umożliwi korzystanie z elementów nie zważając na doświadczenie sportowe użytkownika.

Prócz ławek fitness, projekt obejmuje wymianę elementów małej architektury (ławki i kosze) przy ul. Zwardońskiej oraz ul. Lotniczej w celu zwiększenia komfortu użytkowania i poprawienia walorów estetycznych.

Dodatkowo, zostaną zamontowane stacje naprawy rowerów z racji upodobania sobie tego miejsca przez rowerzystów.

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 rażąco wpłynęła na relacje społeczne i aktywność fizyczną mieszkańców. Wiele osób ma przed sobą długą drogę powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Dzięki możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń przy ławkach fitness, stanowić będą one doskonałą odpowiedź na potrzebę dbania o zdrowy styl życia.

Lokalizacja

rejon ulic Zwardońskiej i Lotniczej

Stan własnościowy terenu

Teren gminny

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

1-OBB003

Szacunkowy koszt

198 000,00 zł


Wnioskodawca

Sebastian Pycz

Inne projekty z osiedla Aleksandrowice

Projekt nr: 1-OBB001


Rowerowo - rolkowy, asfaltowy Pumptrack przy ul. Lotniczej obok lotniska
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Twardak

Projekt nr: 1-OBB002


Trotuar przyjazny dla pieszych
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Gaweł