Bezpieczne i ekologiczne Osiedle Słoneczne 2021

Opis zadania

Projekt obywatelski pod nazwą "Bezpieczne i ekologiczne Osiedle Słoneczne 2021" jest odpowiedzią na obecne potrzeby mieszkańców Osiedla (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością) i w swych założeniach koncentruje się w obszarze ulic: Michałowicza, Zgody oraz Henryka Siemiradzkiego. Inicjatywa ma za zadanie m. in. podniesienie lokalnego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie komfortu zamieszkania w tej dzielnicy Bielska-Białej, a także promowanie i wspieranie użytkowników ekologicznych środków transportu. Koncepcja uwzględnia ponadto stworzenie strefy miejskiego relaksu na terenie Osiedla, co będzie sprzyjało spędzaniu większej ilości czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców, w obrębie miejsca zamieszkania.

Planowana inwestycja obejmuje cztery kluczowe elementy:

1. Aktywne przejście dla pieszych na ul. Michałowicza (w pobliży skrzyżowania z ul. Zgody)

Montaż aktywnego przejścia dla pieszych znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych na wskazanym odcinku drogi. Codziennie mieszkańcy okolicznych bloków i domów przechodzą przez jezdnię w nieoznakowanym i niechronionym miejscu. Najbliższe przejścia dla pieszych są oddalone z dwóch stron po ok. 100 m, co skutkuje, że mieszkańcy decydują się na nieprzepisowe przekraczanie jezdni. Ulica Michałowicza to jedna z większych ulic Bielska-Białej o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Montaż aktywnego przejścia dla pieszych będzie rozwiązaniem dla zaobserwowanego, naturalnego ruchu pieszych. Aktywne przejście dla pieszych uwzględnia m. in. takie elementy jak: aktywne punktowe elementy na jezdniowe LED montowane w jezdni (element emituje pulsujące światło żółte ostrzegawcze, natomiast od strony przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego); czujniki ruchu w obrębie przejścia wykrywające pieszych w rejonie przejścia; lampy ostrzegawcze; znaki D6; znaki T27; oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów; system antypoślizgowy zapewniający skrócenie drogi hamowania. Instalacja przejścia dla pieszych nie wpłynie negatywnie na płynność ruchu samochodowego.

2. Remont chodnika przy ul. Zgody oraz chodnika miejskiego łączącego ul. Zgody i ul. Henryka Siemiradzkiego. Oświetlenie ul. Zgody z wykorzystaniem ekologicznych, solarowych lamp ulicznych. Oświetlenie LED chodnika miejskiego pomiędzy ul. Zgody i ul. Henryka Siemiradzkiego (lokalny park).

Ulica Zgody, która stanowi integralną część Osiedla Słonecznego, od ponad 30 lat nie doczekała się remontu, a stan techniczny chodnika sąsiadującego z jezdnią jest bardzo zły. Z uwagi na nierówności i ubytki piesi (zwłaszcza dzieci i seniorzy) ulegają upadkom i urazom - budżet obywatelski to ratunek i szansa na remont w możliwie najbliższym terminie. Druga część remontu chodnika obejmuje odcinek pomiędzy ul. Zgody, a ul. Henryka Siemiradzkiego. Chodzi o zmianę projektu chodnika i częściową wymianę starej części nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową. Zaproponowana zmiana pozwoli na poprawę ergonomii lokalnego parkingu i oddalenie ruchu pieszych od manewrujących pojazdów. W planie tej części projektuj obywatelskiego jest również wymiana oświetlenia ul. Zgody z wykorzystaniem nowoczesnych i ekologicznych technologii. Ważne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców ma montaż oświetlenia w przejściu przez park pomiędzy ul. Zgody i ul. Henryka Siemiradzkiego. W godzinach nocnych przejście pozostaje nieoświetlone i wzbudza obawy mieszkańców podczas użytkowania - przy braku oświetlenia na ławeczkach chętnie przebywają osoby spożywające alkohol, zachowują się głośno i dochodzi do zaczepiania przechodniów.

3. Stanowisko do ładowania samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych

Stanowisko i urządzenie będzie służyło mieszkańcom Osiedla i całego miasta, którzy korzystają na co dzień z tych form transportu i rekreacji. Dodatkowo publiczne udostępnianie oznakowanego punktu będzie wspierało kolejne gospodarstwa domowe w podjęciu decyzji o zakupie samochodu z silnikiem elektrycznym. Korzystanie z punku będzie odpłatne poprzez aplikację mobilną przy wykorzystaniu dostępnych na rynku rozwiązań. Stanowisko wspierające elektro mobilność zostanie zbudowane na terenie sąsiadującym z obiektem przy ul. Zgody 4, tak aby nie ograniczać dostępu lokalnych mieszkańców do parkingu.

4. Strefa eko relaksu miejskiego dla mieszkańców Osiedla

Ostatnia część projektu uwzględnia montaż w pobliskim parku dwóch eko leżaków i pergoli z wiszącą ławką (huśtawka miejska). Miejsce to sprzyja relaksowi ponieważ jest otoczone licznymi drzewami, a zlokalizowane dookoła budynki ograniczają hałas od ul. Michałowicza. Celem jest stworzenie zielonego miejsca do krótkiego odpoczynku dla mieszkańców Osiedla. W czasie dobrej pogody mieszkańcy będą mogli swobodnie zrelaksować się po pracy lub w czasie weekend. Leżak to doskonałe miejsce na odpoczynek przy dobrej książce lub słuchaniu muzyki. W tej części Osiedla Słonecznego nie ma podobnych miejsc, a korzystanie z leżaków miejskich i huśtawek jest obecnie bardzo popularne wśród mieszkańców średnich i dużych miast. Dostępny teren stanowi idealne zastosowanie dla proponowanego pomysłu.

Projekt składa się z czterech niezależnych, ale i integralnych części. W przypadku ewentualnych problemów administracyjnych lub budżetowych zakładana jest możliwość modyfikacji.

Lokalizacja

ul. Michałowicza; ul. Zgody; ul. Henryka Siemiradzkiego

Stan własnościowy terenu

Obszar ul. Michałowicza należy do Skarbu Państwa.

Teren, na którym przewidziana jest realizacja pozostałych części projektu należy do Spółdzielni Mieszkaniowej i częściowo dzierżawiony jest przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Zgody 4.

Części składowe zadania

Wstępny kosztorys projektu obywatelskiego "Bezpieczne i ekologiczne Osiedle Słoneczne 2021"

1. Koszt projektu i montażu aktywnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Michałowicza i Zgody: 85 000 PLN

2. Koszt projektu, budowy i montażu osiedlowego stanowiska do ładowania samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych: 40 000 PLN

3. Koszt remontu chodnika przy ul. Zgody i przebudowy chodnika na odcinku pomiędzy ul. Zgody i ul. Henryka Siemiradzkiego (175 m2): 44 000 PLN

4. Zakup i montaż 3 kompaktowych latarni ulicznych solarowych: 17 000 PLN

5. Zakupu i montaż 4 parkowych latarni LED: 6 000 PLN

6. Zakup i montaż 2 szt. eko leżaków miejskich i 1 szt. pergoli z wiszącą ławką: 8 000 PLN

Uwagi

Projekt składa się z czterech niezależnych, ale i integralnych części. W przypadku ewentualnych problemów administracyjnych lub budżetowych zakładana jest możliwość modyfikacji.

Projekt przed zgłoszeniem został wstępnie konsultowany z częścią mieszkańców, Wspólnotą mieszkaniową przy ul. Zgody 4, Zarządcą nieruchomości ADEON Sp. z o. o., ZGM i ZMD.

Zdjęcia do projektu w załącznikach.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący w swoim zakresie), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (wiodący w swoim zakresie), Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący w swoim zakresie), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

24-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Mateusz Kubasiak

Inne projekty z osiedla Słoneczne

Projekt nr: 24-OBB001


Siłownia zewnętrzna i street workout
Koszt szacunkowy: 73 927,00 zł
Wnioskodawca: Zbigniew Wolicki

Projekt nr: 24-OBB003


"Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej" - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej
Koszt szacunkowy: 60 000,00 zł
Wnioskodawca: Waldemar Wysocki

Projekt nr: 24-OBB004


Trakt Fałata - budowa chodnika łączącego ul. Fałata z ul. Browarną
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Bijas