Bielsko-Biała po pandemii

Opis zadania

„Bielsko-Biała po pandemii” to projekt, którego celem jest aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców Bielska-Białej po długim okresie izolacji spowodowanym pandemią koronawirusa. Jest on odpowiedzią na olbrzymi deficyt aktywności społecznej w czasie lockdownu. Głównym punktem realizacji projektu będzie cykl pikników osiedlowych „zabaw dawnych”, które zorganizowane zostaną w 12 osiedlach Bielska-Białej wspólnie z radami osiedli, które zgłoszą chęć udziału w projekcie. Dodatkowo w 12 miejscach (osiedlach) zorganizowane zostaną punkty poradnictwa psychologicznego oraz warsztaty terapeutyczne dla dzieci i seniorów.

Pikniki organizowane będą w weekendy i przeznaczone będą dla całych rodzin. Motywem przewodnim imprezy będzie integracja środowiska poprzez udział w „zabawach dawnych”, czyli takich które obecni 40- , 50- i 60- Latkowie pamiętają ze swoich dziecięcych podwórek. Będą to zabawy takie jak klasy, „guma”, koble, kapsle (kolarze) i wiele innych. Dzięki wykorzystaniu takiej formuły w zabawach udział wezmą nie tylko dzieci, ale także ich rodzice, a nawet dziadkowie. Podczas każdego pikniku przeprowadzony zostanie także mini turniej piłkarski. Dodatkowo przygotowane zostaną tor przeszkód oraz inne atrakcje (np. kombinezony sumo, łuk do strzelania, rzutki, itp.). Każdy z elementów pikniku prowadzony będzie przez specjalnie przygotowanych animatorów.

Dodatkowo przygotowana zostanie także strefa gastro, w której kupić będzie można kiełbasę z ogniska, grochówkę, pieczone ziemniaki (świderki), kawę, herbatę czy ciasto. W przypadku zainteresowania danej rady osiedla, możliwe jest zorganizowanie strefy gastro przez mieszkańców i przeznaczenie dochodu ze sprzedaży na cele charytatywne, uzgodnione z daną radą osiedla. Element taki będzie dodatkowym czynnikiem integracyjnym oraz przejawem partycypacji obywatelskiej i zaangażowania w sprawy lokalne.

Dlaczego organizacja pikników jest ważna? Pandemia koronawirusa odcisnęła piękno na psychice nas wszystkich. Powrót do normalności – jeśli w ogóle jest możliwy - będzie długi i trudny. Wszyscy mamy olbrzymi deficyt aktywności społecznej, dlatego niezwykle ważne jest zorganizowanie w społecznościach lokalnych imprez, które będą na nowo integrowały mieszkańców osiedli. Wydarzenia takie będą aktywizowały całe rodziny. Naszym pomysłem na tego typu imprezy są właśnie pikniki osiedlowe „zabaw dawnych”.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostanie poradnictwo psychologiczne oraz zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu kompetencji miękkich.

Poradnictwo przeprowadzone zostanie w 12 osiedlach, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie (z założenia będą to te same osiedla, w których przeprowadzone zostaną pikniki). Poradnictwo przeznaczone będzie dla dzieci, rodzin oraz seniorów, a jego odbiorcy wyłonieni zostaną przez rady osiedli, które są najbliżej mieszkańców i znają ich ciężką sytuację.

Na podobnej zasadzie przeprowadzone zostaną w 12 osiedlach warsztaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla rodziców, z zakresu: kompetencji miękkich, poradnictwa zawodowego, grupy wsparcia dla rodziców, zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz zagrożeń wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych, które nasiliły się w okresie pandemii.

Lokalizacja

Wydarzenia organizowane w ramach projektu realizowane będą z wykorzystaniem obiektów należących do Gminy Bielsko-Biała.
W przypadku pikników będą to boiska osiedlowe lub szkolne udostępniane nieodpłatnie przez placówki i instytucje miejskie biorące udział w projekcie. Przygotowaniem obiektów (także w kwestii ich udostępnienia) zajmowały się będą rady osiedli, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie. Zakłada się, że odbędzie się 12 pikników. Jeśli chęć organizacji pikników wyrazi mniej rad osiedli, możliwa jest współpraca z innymi instytucjami, np. szkołami czy świetlicami środowiskowymi. Użyczenie obiektów odbywało się będzie bezpłatnie.

Poradnictwo oraz warsztaty odbywały się będą w siedzibach rad osiedli lub (w przypadku braku odpowiedniego lokalu) w lokalach instytucji miejskich (szkoły, świetlice środowiskowe). Organizacja lokalu leżała będzie po stronie rady osiedla lub innej instytucji współpracującej w ramach projektu. Planowane jest zorganizowanie poradnictwa oraz warsztatów w 12 osiedlach (punktach miasta).

Części składowe zadania

1. Organizacja pikników „zabaw dawnych” - 12 pikników x 11 000 zł = 132 000 zł,

w tym:
- koszty osobowe (animatorzy, sędziowie turnieju piłkarskiego – 6 000 zł - ok. 20 osób po 300 zł)

  - nagrody dla dzieci (1000 zł – 50 nagród średnio po 20 zł)

  - wynajem „dmuchawca” lub innej atrakcji dla dzieci – 2 000 zł

  - akcesoria i materiały do zabaw – ok. 1000 zł

  - transport – 500 zł

  - zabezpieczenie medyczne – 500 zł

  2. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji pikników - piłki, gwizdki, narzutki, flipchart (x2), tablica do wyników (jednorazowo dla wszystkich pikników), itp. - 5 000 zł

  Po zakończeniu projektu sprzęt przekazany zostanie do wskazanej instytucji miejskiej.

  3. Promocja projektu – pikników oraz poradnictwa i warsztatów (portale internetowe, prasa lokalna) - 5 000 zł

  4. Poradnictwo – 12 osiedli x 3 sesje x 10 godzin x 80-150 zł za godzinę - 43 200 zł

  5. warsztaty – 12 osiedli x 6 sesji x 4 godziny x 80-150 zł - 34 560 zł

  Uwagi

  W realizacji projektu organizatorzy sugerują wykorzystanie doświadczenia Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział w Bielsku-Białej, który z powodzeniem realizuje w Bielsku-Białej projekt Ulica Kreatywna.

  Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

  Zgłoszenie projektu

  14 maja 2021 r.

  Weryfikacja formalna

  jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
  wynik oceny: POZYTYWNY

  Weryfikacja merytoryczna

  Jednostka weryfikująca: Wydział Polityki Społecznej (wiodący), Wydział Edukacji i Sportu

  Głosowanie

  Realizacja

  Zakończenie realizacji

  Nr projektu

  OBB022

  Szacunkowy koszt

  219 760,00 zł


  Wnioskodawca

  Jakub Kopytko

  Inne projekty ogólnomiejskie

  Projekt nr: OBB001


  Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
  Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
  Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

  Projekt nr: OBB002


  Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
  Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
  Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

  Projekt nr: OBB003


  Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
  Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
  Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

  Projekt nr: OBB004


  Nowoczesna Książnica Beskidzka
  Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
  Wnioskodawca: Damian Niziołek

  Projekt nr: OBB005


  Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
  Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
  Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

  Projekt nr: OBB006


  Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
  Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
  Wnioskodawca: Michał Dębowski

  Projekt nr: OBB007


  Remont ul. Schodowej
  Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
  Wnioskodawca: Henryk Pisuk

  Projekt nr: OBB008


  Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
  Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
  Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

  Projekt nr: OBB009


  Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
  Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
  Wnioskodawca: Szymon Chudziński

  Projekt nr: OBB010


  Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
  Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
  Wnioskodawca: Szymon Chudziński

  Projekt nr: OBB011


  Złota Rączka dla Seniorów
  Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
  Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

  Projekt nr: OBB012


  Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
  Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
  Wnioskodawca: Janusz Mrózek

  Projekt nr: OBB013


  "W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

  Projekt nr: OBB015


  Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

  Projekt nr: OBB016


  Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Antoni Młoczek

  Projekt nr: OBB017


  Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

  Projekt nr: OBB018


  Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Jakub Nowak

  Projekt nr: OBB019


  Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
  Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
  Wnioskodawca: Michał Śleziak

  Projekt nr: OBB020


  Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
  Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
  Wnioskodawca: Witold Kubik

  Projekt nr: OBB021


  Telemedycyna dla Seniorów
  Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
  Wnioskodawca: Witold Kubik

  Projekt nr: OBB022


  Bielsko-Biała po pandemii
  Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
  Wnioskodawca: Jakub Kopytko

  Projekt nr: OBB023


  Zielone place zabaw
  Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
  Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

  Projekt nr: OBB024


  Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
  Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
  Wnioskodawca: Ala Wuwer

  Projekt nr: OBB025


  Nowy Orlik w BB
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Andrzej Kubica

  Projekt nr: OBB026


  Ogród BBardzo kulturalny
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

  Projekt nr: OBB027


  Zielony Rynek
  Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
  Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

  Projekt nr: OBB028


  #Mikołaj.BB
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Marcin Litwin

  Projekt nr: OBB029


  Park Sensoryczny
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

  Projekt nr: OBB030


  Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

  Projekt nr: OBB031


  Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

  Projekt nr: OBB032


  Zielona Plaża Miejska 2.0
  Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
  Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

  Projekt nr: OBB033


  Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
  Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
  Wnioskodawca: Izabela Nowicka

  Projekt nr: OBB034


  Obsługa Psich Stacji
  Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
  Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz