Budowa kładki dla pieszych na potoku Kromparek

Opis zadania

Celem projektu jest zbudowanie kładki na potoku Kromparek oraz infrastruktury wokół niej, która ułatwi i skróci drogę mieszkańców ul. Barkowskiej i ul. Bystrej do PRZYSTANKU MZK oraz pozwoli na szybsze (piesze) dostanie się do centrum Komorowic, gdzie znajduje się Kościół, Szkoła Podstawowa i większe sklepy. Będzie to również krótszy łącznik ul. Barkowskiej z ul. Hałcnowską. 

Parę lat temu UM Bielsko-Biała zlikwidował już bardzo nadwyrężoną przez nurt potoku kładkę, którą zbudowali okoliczni mieszkańcy ponad 40 lat temu, aby ułatwić sobie pieszą komunikację po okolicy nie pozostawiając nic w zamian. Wnioskodawca będzie o nią walczyć tak długo jak będzie istniał Budżet Obywatelski, chyba że wcześniej będzie wybudowana. W tej sprawie Wnioskodawca będzie nieugięty. 

Lokalizacja

Działki 1727/5 i 1711/3

Stan własnościowy terenu

Właściciele działek 1727/5 i 1711/3 zrzekli się na rzecz gminy Bielsko-Biała części działek potrzebnych do wykonania przyczółków kładki dla pieszych. Wymagane zgody zostały złożone przez Panią Urszulę Szablę i są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

14-OBB002

Szacunkowy koszt

100 000,00 zł


Wnioskodawca

Marek Olma

Inne projekty z osiedla Komorowice Krakowskie

Projekt nr: 14-OBB003


Wykonanie targowiska na działce miejskiej
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Piotr Gajda