Ławki na ul. Kochanowskiego

Opis zadania

Celem projektu jest montaż 23 ławek przy ul. Kochanowskiego. Ławki zostaną zamontowane na utwardzonej platformie brukowanej o wymiarach 1,5m x 2,5m. Przy każdej z ławek zostanie zainstalowany kosz na śmieci.

  • Miejscem montażu 8 ławek będzie działka nr 1080/108.
  • Miejscem montażu 6 ławek będzie działka nr 452/36.
  • Miejscem montażu 6 ławek będzie działka nr 452/35.
  • Miejscem montażu 3 ławek będzie działka nr 357/2.

Lokalizacja

ul. Jana Kochanowskiego;
Działki gminne nr: 1080/108, 452/36, 452/35, 357/2.

Stan własnościowy terenu

Gminny

Części składowe zadania

Usunięcie zarośli wokół ławek.

Uwagi

Wykoszenie traw w miejscach instalacji ławek.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

7-OBB002

Szacunkowy koszt

65 000,00 zł


Wnioskodawca

Agnieszka Gruszka

Inne projekty z osiedla Bielsko Południe

Projekt nr: 7-OBB001


Leśny Park przy ul. Kamienickiej. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu przyrody
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Zuzanna Niezabitowska

Projekt nr: 7-OBB003


Parking na Widoku
Koszt szacunkowy: 96 250,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Wieczorek