Naprawa chodnika przy ul. Listopadowej w odpowiedzi na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych mieszkańców dzielnicy

Opis zadania

Celem projektu jest modernizacja chodnika na odcinku, na którym stan jego nawierzchni znacząco odbiega od ogólnie przyjętych standardów. W chwili obecnej płyta chodnika na przedmiotowym odcinku składa się z kilku rodzajów nierównej nawierzchni, której częste ubytki i uzupełnienia dodatkowo pogarszają bezpieczeństwo pieszych. Stan nawierzchni stanowi realne utrudnienie dla osób starszych, osób poruszających się z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych. Niewielkie opady deszczu powodują powstawanie kałuż zwiększających uciążliwość dla korzystających z chodnika.

Zakładanym celem projektu, podzielonym na etapy będzie:

 • przeprowadzenie prac przygotowawczych,
 • zdjęcie obecnych nawierzchni chodnika i podjazdu w szerokości chodnika, z którego korzystają mieszkańcy i najemcy lokali przy ul. Listopadowej.
 • zdjęcie krawężników
 • wyrównanie i przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię chodnika
 • wyrównanie płyt zabezpieczających studzienki teletechniczne
 • ponowne położenie i wyrównanie krawężników
 • położenie podłoża z kostki betonowej i betonu asfaltowego stanowiących nową nawierzchnię chodnika
 • poprawa estetyki zieleni drogowej.

Po przeprowadzeniu zakładanych w projekcie prac, mieszkańcom dzielnicy, uczniom poruszającym się pieszo do Liceum im. Kopernika, klientom sklepów, interesantom Spółdzielni Mieszkaniowej i setkom osób, które dzienni pokonują przedmiotowy odcinek zostanie oddany do użytkowania bezpieczny, w pełni funkcjonalny i trwały chodnik.

Jestem przekonany, że remont wskazanego odcinka wpisze się również w oczekiwania władz miasta, które w szczególny sposób dbają o popularyzację aktywności pieszej często uzupełniającej optymalną dla ruchu w mieście komunikacje publiczną. Seniorzy, rodzice z wózkami i osoby niepełnosprawne z aprobatą przyjmą istotną zmianę jakości korzystania z przedmiotowego odcinka chodnika przy ul. Listopadowej.

Lokalizacja

Modernizacja chodnika w Bielsku-Białej w ciągu ul. Listopadowej od ul. Piastowskiej do ul. Bartosza Głowackiego. Przedmiotowy chodnik znajduje się po prawej stronie jezdni ul. Listopadowej, idąc od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Bartosza Głowackiego.

Stan własnościowy terenu

Przedmiotowy odcinek chodnika stanowiący przedmiot projektu należy do gminy Bielsko-Biała.

Uwagi

Koszt projektu uwzględnia projekt wykonawczy modernizacji chodnika.

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Miejski Zarząd Dróg (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

9-OBB001

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Jarosław Połeć

Inne projekty z osiedla Górne Przedmieście

Projekt nr: 9-OBB002


Wybieg dla psów zamiast wysypiska
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Piotr Cecerski

Projekt nr: 9-OBB003


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni sięgacza ul. Marii Konopnickiej
Koszt szacunkowy: 199 800,00 zł
Wnioskodawca: Maria Sroka

Projekt nr: 9-OBB004


Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 199 950,00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Suchanek