Ogród BBardzo kulturalny

Galeria

Opis zadania

Projekt zakłada stworzenie „Ogrodu BBardzo kulturalnego” – na terenie zlokalizowanym przy ulicy Juliusza Słowackiego 17a, przyległym do Książnicy Beskidzkiej, obok Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Powstanie park o charakterze kulturalno-edukacyjnym z wydzielonymi alejkami, sceną letnią, otwartą galerią sztuki, strefą piknikową, ogrodem społecznym oraz strefą relaksu i strefą aktywności dla najmłodszych – wszystko w otoczeniu drzew, kwiatów i zieleni. Będzie to międzypokoleniowe miejsce spotkań lokalnej społeczności, przyjazne dzieciom, atrakcyjne dla młodzieży i dorosłych, dostępne dla seniorów. Stworzymy ogród, w którym wśród zieleni obie instytucje kultury będą prowadzić działalność edukacyjno-kulturalną i zapraszać do wspólnych działań wszystkich mieszkańców miasta.

Teren, który chcemy zagospodarować należy do Książnicy Beskidzkiej. Zachowuje akceptowalną formę jedynie przy dużym wysiłku pracowników biblioteki. Jest to miejsce o ogromnych możliwościach, które naturalny charakter zachwyca o każdej porze roku. Wymaga jednak znacznych nakładów pracy i środków, aby mógł w pełni służyć lokalnej społeczności, a które przekraczają możliwości finansowe Książnicy.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zaangażowaniu bielszczan powstanie naprawdę wyjątkowy i park! Wykorzystując sąsiedztwo dwóch instytucji kultury i ich potencjał oraz niezwykłe walory przyrodnicze tego terenu, stworzymy ogród łączący te wszystkie cechy, z którego będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy centralnych dzielnic miasta, ale również użytkownicy Książnicy, uczestnicy zajęć i wydarzeń organizowanych przez Kubiszówkę oraz wychowankowie pobliskich szkół i przedszkoli.

Poprzez wyznaczenie alejek, oświetlenie i postawienie nowoczesnych form małej architektury, zwykle ukryta i bardzo rzadko wykorzystywana łąka stanie się miejscem uczęszczanym i lubianym.

ZIELONA STREFA EDUKACYJNO-KULTURALNA

Projekt zakłada wykonanie uporządkowanej przestrzeni zielonej. Nasadzenie nowych drzew od strony chodnika przy ul. Grunwaldzkiej, które będą naturalną barierą oddzielającą park od ruchliwej ulicy. W parku stworzymy strefę edukacyjno-kulturalną oraz scenę letnią, a także pergolę, która będzie jednocześnie spełniać funkcję przestrzeni wystawienniczej – plenerowej galerii sztuki, w której będziemy prezentować wystawy edukacyjne przybliżające różne dziedziny sztuki, prace zarówno artystów profesjonalnych jak i amatorów.

Stworzymy park, w którym będzie możliwe organizowanie spotkań i warsztatów, a także wydarzeń społeczno-kulturalnych, pikników rodzinnych.

ŚCIEZKI I ŁAWKI

Wydzielimy ścieżki, wzdłuż których posadzimy rośliny i ustawimy tablice edukacyjne oraz ławki tematyczne. Pojawi się m.in. ławka książka, ławka muzyczna, ławka sztuk plastycznych. Dzięki temu przestrzeń zyska artystyczny charakter.

ORÓD SPOŁECZNY

W parku powstanie również ogród społeczny który stworzą i którym będą się opiekować sami mieszkańcy. Nasz ogród społeczny, zapewni kontakt z naturą mieszkańcom dzielnic w centrum miasta, zwiększy to walory estetyczne dzielnicy i będzie służyć środowisku. Stanie się też doskonałym miejscem integracji lokalnej społeczności i sposobem na nawiązanie znajomości oraz służącym edukacji dzieci i młodzieży.

STREFA REKREACJI I RELAKSU

W projekcie zakładamy również stworzenie strefy relaksu i strefy aktywności dla najmłodszych. Pojawią się wygodne miejsca do odpoczynku, a dla najmłodszych – ekologiczny plac aktywnej zabawy, umożliwiający dzieciom sensoryczne doświadczanie świata.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Aktualnie teren, na którym chcemy stworzyć „Ogród BBardzo kulturalny” nie jest zagospodarowany i nie wykorzystuje swojego potencjału – otoczenia przyrody, sąsiedztwa dwóch, dużych instytucji kultury. Zielony park edukacyjno-kulturalny będzie idealnym miejscem relaksu w centrum miasta. Zieleń, która jest nam tak bardzo potrzebna, zostanie zachowana, a także pojawią się nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Przestrzeń, poza funkcją rekreacyjną, zyska charakter edukacyjno-społeczny. Będzie miejscem, gdzie będą prowadzone zajęcia społeczno-kulturalne, warsztaty, spotkania, pikniki rodzinne. Opiekę nad ogrodem będą sprawować wspólnie, współpracując ze sobą – Książnica Beskidzka i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz.

Lokalizacja

Teren przyległy do Książnicy Beskidzkiej, obok Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz przy ulicy Juliusza Słowackiego 17, Bielsko-Biała
Nr działek: 31/4, 1010/1

Stan własnościowy terenu

Teren należy do Książnicy Beskidzkiej - Miasto Bielsko-Biała

Części składowe zadania

 • Projekt architektoniczny (projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy oraz wszystkie projekty techniczne) 65000
 • Przygotowanie podłoża pod ścieżki 15000
 • Wykonanie nawierzchni ścieżek (materiał oraz montaż) 70000
 • Prace ziemne pod wykonanie nasadzeń zieleni 10000
 • Prace ziemne pod przygotowanie podłoża dla nawierzchni bezpiecznych w przestrzeniach rekreacyjnych 15000
 • Nawierzchnie bezpieczne (materiał oraz montaż) 45000
 • Nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy) 40000
 • Pergola z systemem wystawienniczym w konstrukcji stalowej / otwarta galeria sztuki 60000
 • Wyposażenie sportowe w strefie aktywności fizycznej (plac zabaw dla dzieci) 35000
 • Wyposażenie strefy relaksu (wyposażenie oraz montaż) 35000
 • Przygotowanie ogrodu społecznego (przygotowanie terenu pod wykonanie nasadzeń oraz zakup roślin) 15000
 • Wyposażenie strefy sensorycznej (wyposażenie wraz z montażem) 25000
 • Wyposażenie strefy ze stołami piknikowymi (wykonanie stołów oraz montaż) 30000
 • Przygotowanie ogrodu kwiatowego (zakup roślin oraz wykonanie nasadzeń) 35000
 • Ławki (wykonanie ławek, wykonanie podbudowy oraz montaż) 40000
 • Oświetlenie terenu (latarnie + przygotowanie instalacji elektrycznej) 50000
 • Scena Letnia (wyposażenie sceny wraz z montażem) 80000
 • Kosze na śmieci (wykonanie oraz montaż) 10000
 • Tablice informacyjne / ścieżka edukacyjna 25000

Uwagi

W przygotowanie i realizację projektu zaangażowały się dwie instytucje: Książnica Beskidzka i Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, które na zasadzie wzajemnej współpracy będą realizować w Ogrodzie działania o charakterze edukacyjno-kulturalnym, a także dbać o estetykę terenu i jego funkcjonalność.

Książnica Beskidzka - miejska biblioteka samorządowa w Bielsku-Białej, pełniąca funkcję biblioteki powiatowej. Zgodnie ze statutem, placówka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. Prowadzi działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną. Rocznie z usług Książnicy Beskidzkiej oraz jej filii korzysta prawie 50 tys. osób. Użytkownicy biblioteki uzyskują także ok. 100 tys. informacji, udzielanych w oparciu o wszelkie możliwe nośniki.

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz będący placówką Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej poprzez różnorodne interaktywne i interdyscyplinarne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z lokalną społecznością angażuje różne grupy wiekowe do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wspiera ich wszechstronny rozwój. Organizuje działania z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego, warsztaty twórcze i wydarzenia kulturalne, poprzez różnorodne przedsięwzięcia, wyrównuje szanse edukacyjne różnych grup społecznych, integruje mieszkańców, promuje dziedzictwo kulturowe, buduje lokalną tożsamość, zachęca do kreatywności. W placówce działa ponad 50 zespołów artystycznych i kół zainteresowań. W ciągu roku kulturalnego organizuje ok. 100 koncertów, spektakli, wystaw, umożliwiając dostęp do wartościowej oferty kulturalnej. Realizuje też różnorodne, interdyscyplinarne projekty współpracując z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi z terenu całego kraju.

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Miejski Dom Kultury, Książnica Beskidzka, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB026

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Aleksandra Tarnawa

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz