Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni sięgacza ul. Marii Konopnickiej

Opis zadania

Projekt polega na wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltobetonowej i z trylinki na kostkę brukową typ 2T, gr. 8 cm fazowaną o powierzchni ok. 600 m2 wraz z wymianą krawężników i obrzeży.

Lokalizacja

ul. Marii Konopnickiej 22 i 28; działka 617/26

Stan własnościowy terenu

Współwłasność Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" w Bielsku-Białej ul. Osuchowskiego 4

Części składowe zadania

1. Wymiana nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm187.800,00 zł
2. Dokumentacja projektowa10.000,00 zł
3. Obsługa geodezyjna2.000,00 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

9-OBB003

Szacunkowy koszt

199 800,00 zł


Wnioskodawca

Maria Sroka

Inne projekty z osiedla Górne Przedmieście

Projekt nr: 9-OBB001


Naprawa chodnika przy ul. Listopadowej w odpowiedzi na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych mieszkańców dzielnicy
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jarosław Połeć

Projekt nr: 9-OBB002


Wybieg dla psów zamiast wysypiska
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Piotr Cecerski

Projekt nr: 9-OBB004


Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 199 950,00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Suchanek