Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!

Galeria

Opis zadania

Projekt „Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!” jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby mieszkańców Bielska-Białej, czyli identyfikowanie się z lokalną historią i rozwój zieleni w mieście. Projekt ten będzie realizowany w różnych częściach miasta, by jak największa liczba osób cieszyła się nim na co dzień.

Całe zadanie to siatka korespondujących ze sobą przystanków:

 • Przystanek Tramwaj – Zabytkowa wiata tramwajowa na pętli autobusowej Cygański Las – usuniecie w tym regionie betonowego, zniszczonego płotu oraz postawienie w rejonie pętli wiaty przystankowej służącej jako centrum obsługi turystyki pieszej, rowerowej i autobusowej. Celem jest odtworzenie ORYGINALNEJ WIATY TRAMWAJOWEJ (na podstawie dostępnych materiałów historycznych), która przed laty służyła naszym rodzicom i dziadkom. Bardzo ważne będzie wykorzystanie surowców używanych w XIX w. – DREWNO i KAMIEŃ. Wiata powinna zawierać również stylową gablotę przedstawiającą historię tramwajnictwa w mieście. Teren w koło przystanku powinien w jak największym stopniu być biologicznie czynny.
 • Przystanek Zieleń – Zielony Przystanek na skrzyżowaniu Partyzantów z PCK – ma na celu przebudowę przystanku Plac Mickiewicza w kierunku centrum miasta, tak by została stworzona rabata około 100 m kwadratowych w miejscu znajdującego się tam bruku. Posadzenie 3 platanów formowanych w parasole przyczyni się do zacienienia aktualnej wiaty przystankowej. Całość uzupełnią krzewy i byliny. Projekt poza stworzeniem ZIELONEGO PRZYSTANKU wpisuje się w idee ELIMINACJI MIEJSKICH WYSP CIEPŁA.
 • Przystanek Staw – Rozbudowa Parku Jordanowskiego przy ulicy Wyzwolenia i Piłsudskiego – Celem jest przygotowanie znajdującego się tam zaniedbanego, podmokłego terenu naturalnie obniżonego jako funkcjonujący ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI z roślinnością charakterystyczną dla tego typu miejsc. Będzie on służyć także jako schronienie dla małych zwierząt typu salamandry czy traszki. Ważnym elementem w tym miejscu byłby DREWNIANY MOSTEK przechodzący nad obniżeniem od przestrzeni wypoczynkowej zlokalizowanej nad zbiornikiem, do istniejących ścieżek.
 • Przystanek Mühlberg – czyli Młyńskie Wzgórza - Skwer na skarpie wzdłuż schodów łączących ulice Młyńską i Widok. Miejsce to jest w tej chwili wykorzystywane na dziko, a dostęp utrudniony (barierka). Dlatego celem tego przystanku jest stworzenie łatwo dostępnego skweru w połowie przechodu schodowego, który charakteryzowałby się ścieżkami biologicznie czynnymi i pniami przeznaczonymi do siedzenia. Dodatkowo projekt zakłada postawienie koszy na śmieci wzdłuż schodów.
 • Przystanek 317 – ma na celu ożywienie i poprawę jakości życia po przez wprowadzenie do miasta roślinności tj. duże (ponad 3 m) drzewa, ale również roślin o łodygach zdrewniałych. Zakłada też dodanie w istniejących już parkach strefę podszytu - nasadzenie różnobarwnych krzewów i niskich gęstych drzew. Mając na uwadze wiedzę i doświadczenie pracowników Wydziału Gospodarki Miejskiej, dokładne lokalizacje i gatunki sadzonych roślin byłyby wskazane po konsultacjach z nimi. Koszt jednostkowy zakłada zakup rośliny, koszt posadzenia oraz montażu palików.

W przypadku jeśli, któryś z przystanków byłby tańszy niż zakładane było w kosztorysie, wolne środki przesunięte zostać powinny na inny przystanek.

Lokalizacja

1) Przystanek Tramwaj - Działka 213/3, w obrębie 0035 (Mikuszowice Śląskie) – Pętla autobusowa Cygański Las
2) Przystanek Zieleń - Działka 1230, w obrębie 0006 (Żywieckie Przedmieście) – Przystanek Plac Mickiewicza w kierunku Dworca
3) Przystanek Staw - Działka 4321/28 w obrębie 0032 (Lipnik) – teren Parku Jordanowskiego koło ul. Wyzwolenia i Piłsudskiego
4) Przystanek Mühlberg - Działka 384/69, w obrębie 0006 (Żywieckie Przedmieście) – teren wzdłuż schodów łączących ulice Młyńską i Widok
5) Przystanek 317 – teren nieruchomości należących do Gminy Bielsko-Biała

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Przystanek Tramwaj – projekt + realizacja - 230 000 zł

2. Przystanek Zieleń – projekt + realizacja - 120 000 zł

3. Przystanek Staw – projekt + realizacja - 80 000 zł

4. Przystanek Mühlberg - – projekt + realizacja - 80 000 zł

5. Przystanek 317 - 190 000 zł (cena jednostkowa drzewa 600 zł)

Pliki do pobrania

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Ogrodnik Miejski, Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB018

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Jakub Nowak

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz