Remont chodnika oraz nawierzchni drogowej na dojeździe do budynków wielorodzinnych przy ul. Podchorążych

Opis zadania

Projekt obejmuje zwężenie chodnika do szerokości 1,5 m z demontażem istniejących płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową, remont nawierzchni drogi i istniejących miejsc postojowych polegający na skuciu asfaltobetonu, wykonaniu podbudowy i ułożeniu kostki brukowej wraz z obrzeżami.

Lokalizacja

Osiedle Wojska Polskiego - ul. Podchorążych - dz. 397/10, dz. 384/141

Stan własnościowy terenu

Właściciel terenu: gmina Bielsko-Biała - własność - dz. 397/10

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" - współwłasność - dz. 384/141

Części składowe zadania

  1. Wykonanie dokumentacji, obsługa geodezyjna - 10.000,00 zł;
  2. Wykonanie chodnika o szer. 1,5 m z kostki brukowej na pow. 90 m2 w miejscu istniejącego chodnika z płyt chodnikowych o szer. 2,5 m - 15.000,00 zł;
  3. Skucie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie kostki brukowej na pow. ok. 730 m2 wraz z utylizacją i wywozem gruzu - 170.000,00 zł;
  4. Obsługa geodezyjna - 4.000,00 zł.

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

29-OBB001

Szacunkowy koszt

199 000,00 zł


Wnioskodawca

Józef Kos

Inne projekty z osiedla Wojska Polskiego

Projekt nr: 29-OBB002


Osiedle Przyjazne dla Wszystkich
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska