Telemedycyna dla Seniorów

Opis zadania

Epidemia koronawirusa Covid 19 ograniczyła dostęp do podstawowej opieki medycznej diabetykom oraz osobom chorym kardiologicznie. Są to pacjenci wymagający stałej opieki medycznej.

Zdalna opieka medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywaniu badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki możliwy jest dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych, które rejestrują określone parametry życiowe. Wyniki są automatycznie transmitowane do centrum opieki medycznej oraz do lekarza prowadzącego pacjenta, gdzie są analizowane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny centrum kontaktuje pacjenta z lekarzem prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe.

W ramach projektu „Telemedycyna dla Seniorów” prowadzone będą działania nastawione na monitorowanie stanu zdrowia wsparte aktywnością ruchową osób 65+. W tym celu seniorzy 65+ mieszkańcy Bielska – Białej, którzy zgłoszą się do programu (min. 50 osób), zostaną zaproszeni na wstępne badania diagnostyczne oraz lekarskie, które będą stanowiły bazę danych dla zintegrowanego, innowacyjnego systemu telemedycznego, wspomagającego cały projekt.

Uczestnicy projektu "Telemedycyna dla Seniorów" posiadający zdiagnozowane zaostrzone stany choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę będą kierowani do projektu przez lekarzy rodzinnych, kardiologów czy diabetologów. Każdy pacjent zostanie zaopatrzony w urządzenia do monitorowania stanu zdrowia jak: aparat holter, pulsometr, ciśnieniomierz, a 25 osób glukometr. Każdy z uczestników projektu winien posiadać własny komputer lub laptop z dostępem do Internetu.

W celu realizacji projektu zostanie zatrudnionych dwóch lekarzy specjalistów (każdy na pół etatu) z umiejętnościami obsługi nowoczesnych technologii telemedycznych. Lekarze ci odpowiedzialni będą za analizę danych oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, stawianie diagnoz jak i nadzorowanie aktywności fizycznej seniorów.

Po zakończeniu projektu "Telemedycyna dla Seniorów” program będzie kontynuowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, budżetu Gminy Bielsko–Biała oraz odpowiednich fundacji. Przez okres jednego roku każdy z uczestników co tydzień będzie brał udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych w grupach, które poprowadzą emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego. Wiosna, lato, jesień – spacery nordic–walking, zima – spacery na nartach śladowych (z instruktorem narciarstwa biegowego).

Planowane jest wyłonienie i przeszkolenie przez BBOSiR 20 liderów (emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego) oraz organizatorów aktywnego i prozdrowotnego życia seniorów.

W następnym etapie projekt "Telemedycyna dla Seniorów" będzie mógł być zwiększony do 500 osób.

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Części składowe zadania

 1. Koszt zatrudnienia lekarzy, 1/2 etatu - 2x 50.000 zł = 100.000 zł
 2. Dostęp do platformy - 3.000 zł x 12 miesięcy = 36.000 zł
 3. Serwis helpdesk - 2.000 zł x 12 miesięcy = 24.000 zł
 4. Koszt biura, lekarzy, szkolenie liderów = 60.000 zł
 5. Koszt wyposażenia 50 seniorów: aparat holter, pulsometr, ciśnieniomierz oraz 25 glukometrów = 462.500 zł

Etap projektu

 • Zgłoszenie projektu
 • Weryfikacja formalna
 • Weryfikacja merytoryczna
 • Głosowanie
 • Realizacja
 • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Polityki Społecznej (wiodący)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB021

Szacunkowy koszt

682 500,00 zł


Wnioskodawca

Witold Kubik

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz