Trakt Fałata - budowa chodnika łączącego ul. Fałata z ul. Browarną

Opis zadania

Projekt ma na celu "ucywilizowanie" wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców ścieżki łączącej ul. Fałata z ul. Browarną. Aktualnie jest to wydeptana dróżka przez łąkę, która w naszym klimacie nader często przybiera postać błotnistej mazi, przez którą wędrówka - biorąc pod uwagę spadek terenu - wymaga sporego samozaparcia, aby sprostać temu "błotnemu wyzwaniu".

Ponadto, od ul. Fałata w stronę ul. Skośnej biegnie już chodnik, którego kontynuacją będzie projektowany odcinek, co usprawni lokalną komunikację pieszą mieszkańców osiedla.

Dodatkowo, wzdłuż chodnika zostaną umieszczone tablice informujące o życiu i twórczości wybitnego malarza Juliana Fałata w celu przybliżenia sylwetki artysty lokalnej społeczności.

Lokalizacja

Działki nr: 566/68, 578/20, 578/21, 578/19, 578/18

Stan własnościowy terenu

Działki są własnością Gminy Bielsko-Biała

Części składowe zadania

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Projekt i budowa chodnika od ul. Fałata do ul. Browarnej w górnej części zakończonego schodami (duży spadek terenu), przy czym należy zlokalizować chodnik w jak najbardziej skrajnej części działek z uwagi na wykorzystywanie tego terenu zimą przez dzieci jako górki do zjazdu na sankach;

2. Balustrady w części "schodowej" chodnika;

3. Zabezpieczenie możliwości podjazdu dla wózków, a jeśli to niemożliwe z uwagi na duży spadek terenu - postawienie znaków informujących o tym fakcie;

4. Oświetlenie chodnika;

5. Zainstalowanie w dolnej części chodnika ławek na podbudowie z kostki brukowej wraz z koszami na śmieci, w tym co najmniej 1 kosz na psie odchody;

6. Tablice informujące o życiu i twórczości Juliana Fałata;

7. Nasadzenia roślinności.

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

24-OBB004

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Damian Bijas

Inne projekty z osiedla Słoneczne

Projekt nr: 24-OBB001


Siłownia zewnętrzna i street workout
Koszt szacunkowy: 73 927,00 zł
Wnioskodawca: Zbigniew Wolicki

Projekt nr: 24-OBB002


Bezpieczne i ekologiczne Osiedle Słoneczne 2021
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Mateusz Kubasiak

Projekt nr: 24-OBB003


"Zagospodarowanie przestrzeni aktywności fizycznej" - montaż wybranych urządzeń siłowni plenerowej
Koszt szacunkowy: 60 000,00 zł
Wnioskodawca: Waldemar Wysocki