"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"

Opis zadania

Projekt ogólnomiejski w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej na rok 2022 pt. „W Dolinie Luizy – historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy” ma na celu uporządkowanie i wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej jednego z najatrakcyjniejszych zakątków naszego miasta, jakim jest teren w rejonie Zapory Wodnej im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Bielsku-Białej. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in. uzupełnienie i wymianę zniszczonych ławek wzdłuż tras spacerowych nad zaporę, umieszczenie estetycznych tablic edukacyjnych z ciekawostkami historycznymi i archiwalnymi zdjęciami budynków (m.in. Leśniczówki Sułkowskich na Wielkiej Łące, Domku Strażnika Ujęcia Wody, dawnej gospody Folwarcznego znanej po wojnie jako Klimczokówka, Wilii Bock z historycznym napisem na elewacji) oraz ciekawych miejsc (m.in. Tartaku Książęcego, Alei Rysia oraz miejsca rozstrzelania żołnierzy i partyzantów w czasie II wojny światowej) w Górnej Wapienicy. Ponadto zaplanowano budowę drewnianych wiat (altan) ze stolikami i ławami. Będą one służyć spacerowiczom do odpoczynku oraz ochronią przed deszczem. Wiaty będą usytuowane z dwóch stron korony zapory (w rejonie punktów widokowych przy wejściach na szlaki turystyczne) oraz w rejonie tzw. kąpieliska morsów za zaporą przy potoku Barbara. Ponadto zaplanowano utworzenie dwóch skwerów upamiętniających postacie historyczne. Pierwszy skwer – księżnej Luizy Sułkowskiej będzie usytuowany przy parkingu na ul. Tartacznej. Drugi skwer, koło tzw. Krzywej Chaty będzie upamiętniać postać prezydenta RP Ignacego Mościckiego, którego imię nosi zapora. Ten skwer, aktualnie niedostępny, dzięki uprzejmości spółki AQUA SA zostanie na stałe udostępniony bez ograniczeń dla mieszkańców Bielska-Białej.

Nazwa Dolina Luizy wywodzi się od bielskiej księżnej Luizy Sułkowskiej (1790–1848), która często tutaj przebywała. Urokliwa dolina rzeki Wapienica już w XIX w. wieku była popularnym miejscem rekreacji wśród turystów. Tłumnie przybywający do Doliny Luizy turyści korzystali z wybudowanych w tym rejonie willi letniskowych. Zabytkowe budynki oraz infrastruktura stworzona na potrzeby gospodarki leśnej książąt Sułkowskich odchodzą powoli w zapomnienie. Celem tego projektu, oprócz stworzenia infrastruktury rekreacyjnej, jest edukacja historyczna.

Projekt „W Dolinie Luizy – historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy” zakłada wydanie bezpłatnych publikacji, które będą pełniły m.in. rolę przewodników po Dolinie Luizy. Ponadto w ramach tego projektu jest zaplanowany cykl edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem dla mieszkańców naszego miasta.

Projekt „W Dolinie Luizy – historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy” został stworzony przez czteroosobowy zespół: Agnieszkę Duraj, Wiesława Dziubka, Jakuba Krajewskiego i Łukasza Bulowskiego. Zespół ten na etapie planowania włączył w proces konsultacji Nadleśnictwo Bielsko oraz spółkę AQUA SA, co gwarantuje możliwość realizacji projektu w merytorycznych kwestiach.

Lokalizacja

działka nr 290/05 (ul. Kopytko, rejon posesji nr 13 – siedziba Nadleśnictwa Bielsko, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 293/1 (ul. Zapora, rejon posesji nr 94 – Willa Bock, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 293/1 (ul. Zapora, rejon posesji nr 100 – dawna Klimczokówka, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 1337/20 (rejon posesji przy ul. Zapora 114 – historyczna siedziba nadleśnictwa, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1338/11(w rejonie pobocza ul. Tartacznej – miejsce rozstrzelania żołnierzy, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 1343/1 (w rejonie posesji przy ul. Zapora 230 – dawny dom strażnika ujęcia wody, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działki nr 1337/29 i 1339 (w rejonie pobocza ul. Zapora – Ławeczki, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 2571/115 (w rejonie parkingu na ul. Tartacznej – Skwer Księżnej Luizy Sułkowskiej, Tartak Sułkowskich oraz Ławeczki, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działki nr 2571/83 i 1437/15 (w rejonie pobocza ul. Tartacznej – Ławeczki oraz historyczna przepompownia – budynek w kształcie piramidy teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 2533/5 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 190 – Zapora wodna oraz Skwer Prezydenta Ignacego Mościckiego, teren pod zarządem AQUA SA); działka nr 2571/82 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 190 – wiata drewniana, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1419/1 (w rejonie Zapory Wodnej od strony zachodniej – wiata drewniana, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1409 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 284 – dawna Leśniczówka Sułkowskich, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1409 (w rejonie ostatniego mostku na Potoku Barbara – wiata przy tzw. kąpielisku morsów, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko).

Stan własnościowy terenu

działka nr 290/05 (ul. Kopytko, rejon posesji nr 13 – siedziba Nadleśnictwa Bielsko, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 293/1 (ul. Zapora, rejon posesji nr 94 – Willa Bock, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 293/1 (ul. Zapora, rejon posesji nr 100 – dawna Klimczokówka, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 1337/20 (rejon posesji przy ul. Zapora 114 – historyczna siedziba nadleśnictwa, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1338/11(w rejonie pobocza ul. Tartacznej – miejsce rozstrzelania żołnierzy, teren Gminy Bielsko-Biała); działka nr 1343/1 (w rejonie posesji przy ul. Zapora 230 – dawny dom strażnika ujęcia wody, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działki nr 1337/29 i 1339 (w rejonie pobocza ul. Zapora – Ławeczki, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 2571/115 (w rejonie parkingu na ul. Tartacznej – Skwer Księżnej Luizy Sułkowskiej, Tartak Sułkowskich oraz Ławeczki, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działki nr 2571/83 i 1437/15 (w rejonie pobocza ul. Tartacznej – Ławeczki oraz historyczna przepompownia – budynek w kształcie piramidy, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 2533/5 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 190 – zapora wodna oraz Skwer Prezydenta Ignacego Mościckiego, teren pod zarządem AQUA SA); działka nr 2571/82 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 190 – wiata drewniana, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1419/1 (w rejonie zapory wodnej od strony zachodniej – wiata drewniana, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1409 (w rejonie posesji na ul. Tartacznej 284 – Leśniczówka Sułkowskich, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko); działka nr 1409 (w rejonie ostatniego mostku na Potoku Barbara – wiata przy tzw. kąpielisku morsów, teren pod zarządem Nadleśnictwa Bielsko).

Części składowe zadania

1. Tablice historyczne - 11 szt. - 55 000 zł

2. Ławki parkowe i ławki z bali drewnianych - 16 szt. (w tym usunięcie starych ławek z bali drewnianych, montaż nowych i przesunięcie ławek na większą odległość od drogi) - 40 000 zł

3. Wiaty drewniane - 3 szt. - 70 000 zł

4. Skwery z rzeźbami upamiętniającymi Luizę Sułkowską i prezydenta RP Ignacego Mościckiego wraz z nasadzeniami ozdobnych traw i krzewów - 300 000 zł

5. Prace ziemne i utwardzenie podłoża kamieniem - 65 000 zł

6. Część projektowa - 80 000 zł

7. Wydanie publikacji i organizacja wycieczek z przewodnikiem - 90 000 zł

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

12 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

OBB013

Szacunkowy koszt

700 000,00 zł


Wnioskodawca

Agnieszka Duraj

Inne projekty ogólnomiejskie

Projekt nr: OBB001


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz fizjoterapeutyczne dzieci w wieku 7-16
Koszt szacunkowy: 458 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB002


Komputerowe badanie postawy wśród dzieci wczesnoszkolnych
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB003


Przesiewowe badanie niemowląt pod kątem prawidłowego rozwoju fizycznego
Koszt szacunkowy: 508 000,00 zł
Wnioskodawca: Katarzyna Pysz

Projekt nr: OBB004


Nowoczesna Książnica Beskidzka
Koszt szacunkowy: 465 000,00 zł
Wnioskodawca: Damian Niziołek

Projekt nr: OBB005


Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego – pumptrack’a o nawierzchni asfaltowej
Koszt szacunkowy: 699 778,00 zł
Wnioskodawca: Grzegorz Dendys

Projekt nr: OBB006


Zakup zeskoku do skoku wzwyż na bielski Orlik
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł
Wnioskodawca: Michał Dębowski

Projekt nr: OBB007


Remont ul. Schodowej
Koszt szacunkowy: 150 000,00 zł
Wnioskodawca: Henryk Pisuk

Projekt nr: OBB008


Rewitalizacja Wielofunkcyjnego Placu osiedla Komorowice Krakowskie
Koszt szacunkowy: 447 996,00 zł
Wnioskodawca: Rafał Niemczyk

Projekt nr: OBB009


Wsparcie rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19
Koszt szacunkowy: 130 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB010


Zakup oraz obsługa platformy diagnostyczno-terapeutycznej D-Wall na potrzeby bielsko-bialskich klubów sportowych
Koszt szacunkowy: 460 000,00 zł
Wnioskodawca: Szymon Chudziński

Projekt nr: OBB011


Złota Rączka dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Elżbieta Rosińska

Projekt nr: OBB012


Zielony chodnik od Kołłątaja do Inwalidów
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł
Wnioskodawca: Janusz Mrózek

Projekt nr: OBB013


"W Dolinie Luizy - historia i rekreacja w rejonie zapory wodnej w Wapienicy"
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Duraj

Projekt nr: OBB015


Budowa boiska osiedlowego typu ORLIK ze sztuczną trawą
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jerzy Okrzesik

Projekt nr: OBB016


Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej - bijące serce miasta
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Antoni Młoczek

Projekt nr: OBB017


Poszukiwanie Przodków Joe Biden'a Straż-Kościół
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Bogusław Puchalik

Projekt nr: OBB018


Przystanki Bimbałajki i jeszcze więcej Drzew!
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Nowak

Projekt nr: OBB019


Angielski na co dzień w bielskich przedszkolach
Koszt szacunkowy: 694 740,00 zł
Wnioskodawca: Michał Śleziak

Projekt nr: OBB020


Izba Pamięci Podhalańczyków w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 20 400,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB021


Telemedycyna dla Seniorów
Koszt szacunkowy: 682 500,00 zł
Wnioskodawca: Witold Kubik

Projekt nr: OBB022


Bielsko-Biała po pandemii
Koszt szacunkowy: 219 760,00 zł
Wnioskodawca: Jakub Kopytko

Projekt nr: OBB023


Zielone place zabaw
Koszt szacunkowy: 680 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Jan Kołodziejski

Projekt nr: OBB024


Bielska Szkoła Zrównoważonego Rozwoju
Koszt szacunkowy: 71 600,00 zł
Wnioskodawca: Ala Wuwer

Projekt nr: OBB025


Nowy Orlik w BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Andrzej Kubica

Projekt nr: OBB026


Ogród BBardzo kulturalny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Aleksandra Tarnawa

Projekt nr: OBB027


Zielony Rynek
Koszt szacunkowy: 669 195,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Ściera-Pytel

Projekt nr: OBB028


#Mikołaj.BB
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Marcin Litwin

Projekt nr: OBB029


Park Sensoryczny
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB030


Kino Plenerowe na Zielonej Plaży Miejskiej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB031


Park Miniatur - Perły Architektury Bielska-Białej
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB032


Zielona Plaża Miejska 2.0
Koszt szacunkowy: 700 000,00 zł
Wnioskodawca: Anna Stróżyńska

Projekt nr: OBB033


Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna
Koszt szacunkowy: 246 320,00 zł
Wnioskodawca: Izabela Nowicka

Projekt nr: OBB034


Obsługa Psich Stacji
Koszt szacunkowy: 75 000,00 zł
Wnioskodawca: Zdzisław Szwabowicz