Wybieg dla psów zamiast wysypiska

Opis zadania

Cel projektu:

Teren pomiędzy Placem Marcina Lutra, a ulicą Listopadową jest teraz nieużytkiem, gdzie wyrzuca się niepotrzebne graty, czyli po prostu nielegalnym wysypiskiem śmieci . Mimo bezpośredniego sąsiedztwa Starówki oraz licznych obiektów zabytkowych i rekreacyjnych, stanowi miejsce, które mało kto lubi odwiedzać. Zmieńmy to!

Projekt dotyczy stworzenia wybiegu dla psów o powierzchni około 500 m2. Wybieg wyposażony będzie w ogrodzenie wysokości min. 1,5m z wejściem w formie śluzy, która zabezpiecza przed przypadkową ucieczką psów, a także strefę wybiegową, strefę treningową i strefę toaletową.

Pozostałą część niezagospodarowanego terenu należy oczyścić i stworzyć miejsce dla kwietnej łąki, a istniejącą skarpę można uzupełnić nasadzeniami zapewniającymi bioróżnorodność. Zamiast dzikiego wysypiska śmieci, dzielnica zyska wybieg dla psów oraz zieloną ostoję dla tak potrzebnych w miejskim ekosystemie owadów.

Aby w pełni korzystać z atrakcyjnego terenu, należy przedłużyć chodnik prowadzący od strony placu Marcina Lutra do ulicy Listopadowej i zakończyć go schodami terenowymi. Dzięki temu powstanie nowy, piękny miejski szlak spacerowy.

Lokalizacja

Działki – 4/8, 4/6, 4/5, 1351, 877, 11352, 65/2, 1301, obręb Górne Przedmieście

Stan własnościowy terenu

Gmina Bielsko-Biała

Części składowe zadania

1. Projekt zagospodarowania terenu20.000,00 zł
2. Budowa wybiegu dla psów150.000,00 zł
3. Sprzątanie terenu15.000,00 zł
4. Budowa chodnika ok. 120 m215.000,00 zł

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

10 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

9-OBB002

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Piotr Cecerski

Inne projekty z osiedla Górne Przedmieście

Projekt nr: 9-OBB001


Naprawa chodnika przy ul. Listopadowej w odpowiedzi na konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych mieszkańców dzielnicy
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Jarosław Połeć

Projekt nr: 9-OBB003


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wymianę nawierzchni sięgacza ul. Marii Konopnickiej
Koszt szacunkowy: 199 800,00 zł
Wnioskodawca: Maria Sroka

Projekt nr: 9-OBB004


Galeria Sztuki Współczesnej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 199 950,00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Suchanek