Wykonanie targowiska na działce miejskiej

Opis zadania

Projekt polega na wykonaniu operacji przebudowy istniejącego, dzikiego targowiska przeznaczonego na cele promocji i sprzedaży lokalnych produktów.

Targowisko powinno być: utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, posiadać zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarno-higieniczne, zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska.

Lokalizacja

Wykonanie targowiska na działce nr 1815/75, przy ul. Żabiniec w Komorowicach Krakowskich w Bielsku-Białej.
Obecnie znajduje się tam dzikie targowisko, na którym jest bardzo dużo ludzi.
Wskazane jest wykonanie prawdziwego targowiska. Większość ludzi opowiada się za taką propozycją wybudowania targowiska.

Stan własnościowy terenu

Właścicielem działki jest Gmina Bielsko-Biała.

246101_1.0010, Komorowice Krakowskie

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

13 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

Jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej;
Wynik weryfikacji: pozytywny

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Inwestycji (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

14-OBB003

Szacunkowy koszt

200 000,00 zł


Wnioskodawca

Piotr Gajda

Inne projekty z osiedla Komorowice Krakowskie

Projekt nr: 14-OBB002


Budowa kładki dla pieszych na potoku Kromparek
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł
Wnioskodawca: Marek Olma