Wyposażenie traktu pieszego przy ul. Tartacznej i ul. Zapora w małą architekturę

Opis zadania

Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnej strefy sportu wykorzystującej podstawowe elementy takie jak ławki z dodatkowymi relingami do wykonywania treningu.

Celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego spacerowiczom umożliwiającego również aktywny wypoczynek. Przy ul. Tartacznej oraz ul. Zapora zostaną zamontowane elementy małej architektury takie jak ławki fitness, tradycyjne ławki bez oparcia oraz kosze na odpadki.

Umiejscowienie ławek fitness wzdłuż ciągów pieszych zapewnieni mieszkańcom komfortową i funkcjonalną przestrzeń do uprawiania sportu oraz wypoczynku. Ławki fitness poszerzą zakres aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Możliwość wykonywania różnorodnych ćwiczeń od treningu siłowego po rozciąganie będzie doskonałą odpowiedzią na potrzeby młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.

Realizacja projektu zaspokoi potrzebę uprawiania sportu niekoniecznie na siłowni plenerowej. Ciągle pozostajemy przy promowaniu ćwiczeń na świeżym powietrzu, jednak z wykorzystaniem wielofunkcyjnych ławek.

Pandemia wywołana wirusem SARS-coV2 rażąco wpłynęła na relacje społeczne i aktywność fizyczną mieszkańców. Wiele osób ma przed sobą długą drogę do powrotu pełnej sprawności fizycznej. Dzięki możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń przy ławkach fitness, stanowić będą one doskonałą odpowiedź na potrzebę dbania o zdrowy styl życia.

Zimą miejsce to jest chętnie odwiedzane przez morsów. Ławki fitness będą doskonałym miejscem do przeprowadzenia rozgrzewki przed mroźną kąpielą. Ławki fitness pozwolą poszerzyć zakres aktywności fizycznej o dodatkowe formy poza biegiem, takie jak fitness, rozciąganie czy kalistenika. Dzięki możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń od treningu siłowego po rozciąganie będzie doskonale poszerzą zakres aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Umieszczone zostaną również tablice z opisem możliwych do wykonania ćwiczeń, co umożliwi korzystanie z elementów nie zważając na doświadczenie sportowe użytkownika.

Dodatkowa infrastruktura pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie miejsca i podniesienie jego atrakcyjności.

Lokalizacja

trakt pieszy w rejonie ul. Tartacznej i ul. Zapora

Stan własnościowy terenu

gmina

Pliki do pobrania

Etap projektu

  • Zgłoszenie projektu
  • Weryfikacja formalna
  • Weryfikacja merytoryczna
  • Głosowanie
  • Realizacja
  • Zakończenie realizacji

Zgłoszenie projektu

14 maja 2021 r.

Weryfikacja formalna

jednostka weryfikująca: Biuro Rady Miejskiej
wynik oceny: POZYTYWNY

Weryfikacja merytoryczna

Jednostka weryfikująca: Wydział Gospodarki Miejskiej (wiodący), Wydział Nieruchomości (w zakresie własności nieruchomości)

Głosowanie

Realizacja

Zakończenie realizacji

Nr projektu

28-OBB005

Szacunkowy koszt

198 000,00 zł


Wnioskodawca

Paweł Kumorek

Inne projekty z osiedla Wapienica

Projekt nr: 28-OBB001


Budowa chodnika pomiędzy budynkami 12 a 16 na ulicy Relaksowej
Koszt szacunkowy: 35 000,00 zł
Wnioskodawca: Adam Bem

Projekt nr: 28-OBB002


Park kieszonkowy na pętli autobusowej linii MZK nr 16 na ul. Zapora w Bielsku-Białej
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Bulowski

Projekt nr: 28-OBB003


Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy - modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej
Koszt szacunkowy: 200 000,00 zł
Wnioskodawca: Natalia Stosur

Projekt nr: 28-OBB004


Leśny plac zabaw
Koszt szacunkowy: 112 100,00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Mroczko