Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Projekty ogólnomiejskie (21)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta.