Identyfikator: OBB015.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Elżbieta Legoń-Szpunar.

Szczegóły projektu

Bielsko-Biała słynie z przedsiębiorczych obywateli. Bielscy przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie często powadzą biznes na skalę światową i chętnie chwalą się swoją małą ojczyzną.

Silna przedsiębiorczość mieszkańców Bielska-Białej wpływa na:

 • lepszy rynek pracy
 • atrakcyjność miasta
 • budżet miejski
 • nowe inwestycje
 • zapobieganie migracji młodych ludzi
 • rozwój aktywności lokalnej.

Przedsiębiorczość to postawa wobec życia. „Jest to zespół cech osobowości, takich jak inicjatywność, kreatywność, energia i zapał do pracy, wytrwałość w działaniu, a także ciekawość świata, pewność siebie i wiara we własne siły, samodyscyplina, skłonność do podejmowania wyważonego ryzyka i branie odpowiedzialności za siebie i innych.”* To także nieustanny rozwój.

Fundamentem silnych marek lokalnych jest szeroki zakres wiedzy biznesowej. Umożliwia on znalezienie rożnych rozwiązań i wdrażanie innowacji. Dlatego też inwestowanie w wiedzę lokalnych przedsiębiorców wpłynie pozytywnie na całą tkankę miejską.

IDEA FESTIWALU

“BB Business Camp” to idea wspierająca rozwój bielskich przedsiębiorców i przedsiębiorczyń w zakresie nowoczesnych metod zarządzania firmą. Doświadczenie pandemii wpłynęło na wiele firm negatywnie, wiele z nich nie zdołało wprowadzić istotnych zmian w funkcjonowaniu, by utrzymać miejsca pracy. Dlatego Festiwal „BB Business Camp” ma odpowiedzieć na potrzeby lokalnych firm w zakresie transformacji firmy działającej do tej pory tylko w trybie offline do świata online oraz dywersyfikacją biznesu, która przygotuje lokalne firmy na kolejne kryzysy gospodarcze. Przedsiębiorczość powinna być kształtowana już w procesie edukacji szkolnej,

Kto skorzysta?

Program Festiwalu będzie podzielony na 3 części:

- program rozwoju dla biznesu

- program dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

- wywiady z bielskimi organizacjami (firmy oraz organizacje pozarządowe) – promocja na kanale Youtube

Pierwsza część programu Festiwalu dedykowana jest przedstawicielom i przedstawicielkom bielskich organizacji. Program oparty będzie na bezpłatnych prelekcjach, panelach dyskusyjnych, a także warsztatach tematycznych prowadzonych przez doświadczonych ekspertów biznesowych. Przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie rozwiną umiejętności związane z m.in.:

 • wdrażaniem procedur w firmie,
 • modelami biznesowymi,
 • nowoczesnymi technikami sprzedażowymi,
 • skutecznymi metodami marketingowymi,
 • komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
 • segmentacją klientów,
 • działaniami CSR,
 • rozpoczęciem działalności eksportowej.

WSPIERAJMY SIĘ LOKALNIE

Podczas Festiwalu lokalny biznes nawiąże bezpośrednie relacje poprzez networking i sieciowanie regionalne, co gospodarczo wzmocni lokalny rynek pod kątem finansowym i wizerunkowym.

PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ

Druga część festiwalu to wsparcie młodzieży i zainspirowanie ich do świadomego kierowania swoją karierą zawodową. W ramach festiwalowego tygodnia odbędzie się cykl spotkań i lekcji praktycznej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych. Młodzież będzie mogła poznać lokalnych przedsiębiorców i ich firmy. Opowiedzą oni młodym ludziom o tym, jak sami rozpoczynali własną karierę oraz jakie są plusy i minusy prowadzenia firmy. Odbędą się także praktyczne warsztaty, które pozwolą młodzieży zweryfikować swoje mocne strony i poznać możliwe ścieżki rozwoju. Poprzez warsztaty z uznanymi osobami z branży HR młodzi ludzie dowiedzą się, jakie cechy i umiejętności są teraz najbardziej pożądane na rynku pracy. W ten sposób lokalna młodzież otrzyma dodatkowe narzędzia do rozwoju i świadomego wyboru ścieżki kariery.

POZNAJMY NASZE SILNE STRONY

Trzecia część festiwalu ma na celu wykreowanie Bielska-Białej jako miasta ludzi zaradnych, przedsiębiorczych i aktywnych. Poprzez przykłady sukcesów bielskich organizacji pokażemy nasz region jako prężny, dynamiczny i perspektywiczny. Jako miasto „skrojone na miarę”, w którym dobrze się żyje, ale także dobrze prowadzi biznes.

W ramach festiwalu powstanie cykl wywiadów wideo z lokalnymi organizacjami, które wyróżniają się na tle całego kraju. Wywiady będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na kanale Youtube. Tym samym materiały pozyskane podczas tygodnia festiwalowego będą wspierały długofalowo rozwój lokalnego biznesu i miasta Bielska-Białej w skali całego kraju, a także poza granicami Polski (każdy wywiad będzie miał transkrypcję w języku angielskim).

*źródło: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksztaltowanie_online.pdf

Lokalizacja

Hotel Dębowiec w Bielsku-Białej jako główne miejsce festiwalu.

Program dla młodzieży szkolnej realizowany będzie w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Autor

Elżbieta Legoń-Szpunar

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 120 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Wynajem powierzchni konferencyjnej - 5.000 zł

 2. Wywiady online z bielskimi firmami (nagranie, montaż, tłumaczenie) - 28.500 zł

 3. Pakiet materiałów szkoleniowych dla uczestników - 10.000 zł

 4. Identyfikacja wizualna festiwalu - 7.000 zł

 5. Marketing: gogle ads, FB ads, reklama radiowa, identyfikacja graficzna - 12.500 zł

 6. Prelegenci - 32.000 zł

 7. Koordynacja Festiwalu - 25.000 zł

Uwagi

Podmioty współpracujące: Fundacja Rozwoju i Edukacji Mikstura

lub
Uzupełnij treść opisu: