Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

BB Skatepark

Identyfikator: OBB015. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Marek Krzysztof Miziura.

Szczegóły projektu

W ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowane miejsce rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W celu zachowania odpowiedniego mikroklimatu miejsca sprzyjającego uprawianiu przez użytkowników różnych rodzajów sportów, wycinka zieleni zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Wszystkie drzewa posiadające znaczne walory przyrodnicze zostaną zachowane.

Lokalizacja

działki nr 75/2, 76, część 77 i w niezbędnym zakresie część 75/1, 87/1, 26 oraz do czasu realizacji planowanej ulicy "Nowopiekarskiej" pozostałe części 77, 26, 87/1, część 87/7 i 78

Autor

Marek Krzysztof Miziura

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 750 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!