Boisko wielofunkcyjne - Ogródek Jordanowski (ul. Wyzwolenia)

Identyfikator: OBB008. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Iwona Rakowska.

Streszczenie projektu

Powstały  ogólnodostępny obiekt sportowy umożliwi:

 • aktywny wypoczynek
 • organizowanie imprez sportowych (pikników)
 • poprawę wydajności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia,
 • wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zwiększy udział społeczności lokalnej w zajęciach rekreacji ruchowej

Ponadto boisko stanowić będzie część terenu rekreacyjno - sportowego Ogródka Jordanowskiego służącego jako miejsca spotkań, które integruje ludzi, zwłaszcza młodzież, a tym samym wzmacnia więzi społeczne. Na chwilę obecną na terenie Osiedla Biała Wschód nie znajduje się żaden tego typu obiekt. 

Opis projektu

Sport i rekreacja mają istotne znaczenie w życiu człowieka. Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe upowszechnienie sportu i uzyskanie sukcesu sportowego.

Prezentowany projekt ma na celu budowę wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego, umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe z naszej dzielnicy.  Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywności fizycznej podniesienie poziomu kultury fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia

Poprawa infrastruktury zwiększy również komfort, bezpieczeństwo, a także da szansę na kolejne atrakcyjne propozycje sportowo - rekreacyjne oraz efektywniejsze wykorzystanie zmodernizowanej  infrastruktury.

Ponadto nowy ogólnodostępny obiekt sportowy umożliwi:

 • aktywny wypoczynek
 • organizowanie imprez sportowych (pikników)
 • poprawę wydajności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • ograniczenie tendencji do siedzącego trybu życia,
 • wykształcenie w społeczeństwie świadomości w zakresie wartości aktywnego wypoczynku  oraz korzystnych nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • zwiększy udział społeczności lokalnej w zajęciach rekreacji ruchowej

Powstałe boisko stanowić będzie część terenu rekreacyjno-sportowego Ogródka Jordanowskiego służącego również jako miejsca spotkań, które integruje ludzi, zwłaszcza młodzież, a tym samym wzmacnia więzi społeczne

Lokalizacja

Ogródek Jordanowski ul. Wyzwolenia

Autor

Iwona Rakowska, telefon: 725295553, adres e-mail: iwa2503@wp.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 467 274,00 zł

Części składowe zadania

1. Dokumentacja projektowa - 19.680,00 zł

2. Budowa boiska 22 x 44 m

 • roboty ziemne – odwodnienie terenu wykonanie drenaży, wykonanie podbudowy boiska, wykonanie nawierzchni poliuretanowej - 362.850,00 zł

SUMA: 382.530,00 zł

Wyposażenie boiska:

 1. Piłkochwyt h 4 m po obwodzie wraz z furtka wejsciowa - siatka polietylenowa oko 10 x 10 gr 3mm
 2. Bramki piłka reczna
 3. Słupki do siatkówki aluminiowe uniwersalne
 4. Koszykówka - stojak stalowy wraz z tablica 180 x 105 laminowana obręczą

SUMA: 81.426,00 zł

Tablice informacyjne szt. 2 - 1.722,00 zł

Ławki bez oparć szt. 4 - 1.596,00 zł

SUMA: 3.318,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty