Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Góra saneczkowa Reksio

Identyfikator: OBB018. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Renata Lejawka.

Szczegóły projektu

Górka saneczkowa Reksio, to po prostu bezpieczny teren do wspaniałej okazji dla zabaw na śniegu dla całych rodzin z młodszymi i starszymi dziećmi. Górka, jako zagospodarowany pagórek do amatorskiego zjazdu sankami i innymi pojazdami śnieżnymi, to także miejsce na odpoczynek i zabawy w śniegu, a przy okazji nauka przez zabawę. Na istniejącym dużym zboczu planuje się: wytyczyć ścieżki wraz z wygodnymi poręczami ułatwiającymi podchodzenie pod górkę, zabezpieczyć nieliczne drzewa na placu zjazdu przed ewentualnym najechaniem, zapewnić strefę odpoczynku w formie ławek i stołów obok placu zjazdu. Planuje się także urozmaicenie czasu zabawy poprzez postawienie drewnianych konstrukcji do gier śnieżnych, gdzie jedocześnie zostaną umieszczone ciekawostki i zagadki o tematyce związanej z ekologią i segregowaniem odpadów. Niezbędne jest też odgrodzenie górki od pozostałej części ZGO oraz zapewnienie miejsc postojowych. Lokalizacja górki jest bardzo komfortowa, gdyż dostępna nawet z popularnej linii autobusu MZK nr 6, a dojazd łatwy i bezpieczny gdyż przebiega zaraz od ulicy Krakowskiej i następnie po ulicy Reksia. Nachylenie zbocza jest przyjazne dla dłuższego zalegania naturalnego śniegu.

Mimo, że Bielsko-Biała leży na terenie pagórkowatym, to zapotrzebowanie na bezkolizyjne i przestronne miejsce do zabaw śnieżnych jest w naszym mieście nadal bardzo ogromne. Często zjazdy na sankach odbywają się w miejscach niebezpiecznych lub ingerują w trasy przygotowane dla narciarzy, co prowadzi do sytuacji groźnych lub konfliktowych. Zlokalizowanie górki saneczkowej na granicy terenu ZGO, na obszarze poddanym rekultywacji, to idealne zagospodarowanie terenu miejskiego, którego nie można obecnie zabudowywać ciężkimi budowlami, a wytyczenie tu miejsca pod zabawy śnieżne w doskonały sposób pozwoli udostępnić ten teren mieszkańcom. Obecnie teren ten jest zadbanym, zielonym pagórkiem idealnie nadającym się na zimowe zjazdy. Ta część miasta mogłaby zyskać nieco terenu rekreacyjnego jakich jest tu niewspółmiernie mniej niż innych częściach miasta. W perspektywie przyszłych lat rozwoju tego obszaru teren mógłby zostać zagospodarowany o dodatkowe atrakcje i udogodnienia takie jak mechaniczna taśma wciągająca sanki, licznik prędkości zjazdowej, miara odległości zjazdu, czy zabawowe trasy zjazdowe. W przypadku zainteresowania potencjalną rozbudową, w okresie poza zimowym, teren mógłby być wykorzystywany do zjazdu na specjalnych torach pontonowych, saneczkowych czy też do zjazdu na hulajnogach typu monsterroller.

Lokalizacja

Ulica Reksia, teren zielonego pagórka na obszarze poddanym rekultywacji ZGO.

Działka nr 3274/7 oraz 3412/11.

Autor

Renata Lejawka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 490 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Przykrycie rowu opaskowego oraz cieku wodnego "bez nazwy" plac z płyt żelbet około 1000 m2: 160.000 zł
  2. Parking z nawierzchnią z tłucznia 550 m2: 100.000 zł
  3. Ogrodzenie około 600 mb
  4. Urządzenia i architektura na placu rekreacyjnym i gier: 90.000 zł
  5. Ekspertyza sanitarna i geotechniczna, dokumentacja techniczna: 50.000 zł

Uwagi

Niniejszy projekt został złożony w poprzedniej edycji BO i merytorycznie uzyskał akceptację zespołu weryfikującego. Niestety zapisy w MPZP uniemożliwiły wówczas dopuszczenie projektu do głosowania. W związku z tym, jeszcze pod koniec roku 2018 właściciel terenu złożył do urzędu niezbędne propozycje zmian do Studium i MPZP dotyczące alternatywnego sposobu zagospodarowania zrekultywowanego składowiska odpadów w części zachodniej i północno-zachodniej poprzez dopuszczenie tam funkcji rekreacyjno-edukacyjno-sportowych i podobnych. Według informacji z ZGO wniosek został zaakceptowany przez prezydium miasta i uwzględniony w obecnej procedurze aktualizacji MPZP i mamy nadzieję, że wkrótce nastąpią adekwatne zapisy.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!