Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Każde dziecko jest zdolne – matematyka dla przedszkolaka

Identyfikator: OBB004. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Tomasz Kopczyński.

Szczegóły projektu

Głównym celem projektu jest doposażenie przedszkoli w Bielsku-Białej w pomoce dydaktyczne m. in. certyfikowane maty edukacyjne i proste roboty edukacyjne, które pozwolą dzieciom na zdobywanie wiadomości poprzez sensomotorykę w zakresie kluczowych kompetencji logiczno-matematycznych. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców na temat „demencja cyfrowa u dzieci”.

Projekt „Każde dziecko jest zdolne - matematyka dla przedszkolaka”, jest odpowiedzią na coraz to większe zapotrzebowanie na rynku pracy w zakresie przedmiotów ścisłych związanych
z szeroko pojętą digitalizacją i cyfryzacją społeczeństwa informacyjnego. W odpowiedzi na to obecna podstawa programowa z 14 lutego 2017, spowodowała położenie znacznego nacisku na kształtowanie umiejętności związanych z matematyką, logiką, algorytmiką i programowaniem. Zmiany dotyczą wszystkich szczebli edukacji tj. przedszkole, kształcenie wczesnoszkolne, szkoła podstawowa, szkoły średnie. Nie ulega też wątpliwości, według specjalistów (m. in. prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska), że proces doskonalenia zdolności logiczno-matematycznych zaczyna się już na etapie przedszkolnym.

Projekt realizowany będzie w 15 przedszkolach znajdujących się na terenie miasta Bielsko-Biała i obejmuje przeprowadzenie w każdej placówce:

 1. Spotkania warsztatowego z rodzicami dzieci na temat występowania problemu demencji cyfrowej u dzieci. Spotkanie będzie poprowadzone przez specjalistę. Dla każdej z placówek.
 2. Zakupu 3 mat edukacyjnych do nauczania logiki i matematyki na poziomie przedszkolnym dla każdej z grup wiekowych 4,5,6cio latki. Dla każdej z placówek.
 3. Zakupu 10 robotów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych przedszkoli. Dla każdej z placówek.
 4. Przeszkolenia kadry pedagogicznej z zakresu wykorzystania zakupionych pomocy edukacyjnych. Dla każdej z placówek.

Lokalizacja

 1. Przedszkole nr 42 im. Przyjaciół Przyrody w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 383, Bielsko-Biała 43-382
 2. Przedszkole nr 29 w Bielsku-Białej, ul. Grottgera 8, Bielsko-Biała 43-300
 3. Przedszkole nr 50 w Bielsku-Białej, ul. Łagodna 27 a, Bielsko-Biała 43-300
 4. Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej, ul. Spółdzielców 17, Bielsko-Biała 43-300
 5. Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK", ul. Podgórna 12, Bielsko-Biała 43-300
 6. Przedszkole Prywatne GROSZEK, ul. Ak. Umiejętności 35, Bielsko-Biała 43-300
 7. Przedszkole Prywatne GROSZEK, ul. Słowackiego 50, Bielsko-Biała 43-300
 8. Przedszkole NUTKI, ul. Sobieskiego 198, Bielsko-Biała 43-300
 9. Akademia Przedszkolaka "SMYK", ul. Drzymały 14, Bielsko-Biała 43-300
 10. Akademia Przedszkolaka "SMYK", ul. Gościnna 40, Bielsko-Biała 43-300
 11. Przedszkole Gumisiowy Gaj, ul. Międzyrzecka 69, Bielsko-Biała 43-300
 12. Niepubliczne Przedszkole Jonatan, ul. Wyspiańskiego 29, Bielsko-Biała 43-300
 13. Niepubliczne Przedszkole Jonatan, ul. Rzeczna 6c, Bielsko-Biała 43-300
 14. Niepubliczne Przedszkole Jonatan, ul. Laskowa 18a, Bielsko-Biała 43-300
 15. Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina, ul. Górska 117, Bielsko-Biała 43-300

Autor

Tomasz Kopczyński

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 199 500,00 zł

Części składowe zadania

 1. Zakup 45 certyfikowanych mat edukacyjnych (po 3 zestawy dla każdego przedszkola i grupy wiekowej 4,5,6 latki) dostosowanych do potrzeb edukacyjnych przedszkola w zakresie kształtowania treści logiczno-matematycznych: 112.500,00 zł
 2. Zakup 150 robotów edukacyjnych (po 10 zestawów dla każdego przedszkola): 60.000, 00 zł
 3. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania maty edukacyjnej. Razem 60 h po 4 h na każdą placówkę: 12.000,00 zł
 4. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania robotów edukacyjnych. Razem 60 h po 4 h na każdą placówkę: 12.000,00 zł
 5. Szkolenia/warsztaty dla rodziców dzieci w każdej placówce razem 15 h: 3.000,00 zł

Uwagi

Ad. 1 W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauki programowania, algorytmiki, logiki, matematyki w trosce o jakość kształcenia wymaga się, aby pomoc dydaktyczna była dostosowana do wieku danej grupy wiekowej w szczególności dla grup przedszkolnej:

 • funkcje kodowania algorytmicznego w oparciu o pseudokod;
 • funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem w oparciu o pseudokod;
 • funkcje elementów podstaw kodowania;
 • funkcje prezentacji liczb arabskich w układzie Kartezjańskim;
 • funkcje wykonywania działań matematycznych w zakresie podstawowych znaków arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);
 • funkcje poznawania kształtów figur oraz ich wielkości (mały, średni, duży);
 • funkcje poznawania podstawowych palet kolorów (RGB);
 • funkcja gier sytuacyjnych wynikających np. z losowości przebiegu zdarzeń i następstwa przyczyny i skutku;
 • funkcje rachowania według liczmanów;
 • funkcja prezentowania kalendarza;
 • funkcja prezentowania podstawowych elementów składni jak zdanie, słowo, litera.
 • Zestaw niezbędnych elementów, kart do realizacji tematycznej zadań (m. in. owoce, warzywa, zawody, zmysły, pogoda, mieszkańcy lasu, środki transportu, budynki użyteczności publicznej itp.). Pomoc musi być produktem certyfikowanym.

Ad. 2 Robot edukacyjny ma być dostosowany do wieku przedszkolnego zawierać, proste intuicyjne sterowanie w oparciu o pseudokod oparty o wektory ruchu prawo, lewo, tył, przód, koduj.

Ad. 3 i 4 Osoba prowadząca zajęcia szkoleniowe dla kadry pedagogicznej musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia pedagogicznego w zakresie szkoleń tej tematyki, wykształcenie pedagogiczne, kwalifikacje w prowadzeniu zajęć z dziećmi  w wieku przedszkolnym.

Ad. 5 Osoba prowadząca zajęcia szkoleniowe dla rodziców musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia w tym zakresie, tj. publikacje naukowe, prowadzić projekty z tego zakresu tj. demencji cyfrowej u dzieci.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!