Identyfikator: OBB004.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Ewa Jasek.

Szczegóły projektu

  • zorganizowanie 60-ciu bezpłatnych 4-ro godzinnych wypraw edukacyjnych dla grup przedszkolnych w tereny zielone miasta od marca do października 2021 r.
  • przywrócenie dzieciom możliwości sowbodnego doświadczania natury w ramach edukacji sformalizowanej
  • zapewnienie korzyści wynikających z obcowania z przyrodą, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
  • promocja zdrowego stylu życia
  • odkrywanie atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w Bielsku-Białej, oprtacowanie zbioru ciekawych miejsc do organizowania "zielonych wypraw edukacyjnych" na terenie miasta
  • wpisanie miasta Bielska-Białej w aktualne trendy edukacyjne - promowanie idei edukacji leśnej i metod nauczania opartych na autentycznym doświadczeniu

Szczegółowy opis w załączniku.

Lokalizacja

Publiczne tereny zielone na obszarze miasta (szeroki teren działań)

Autor

Ewa Jasek

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 26 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie lekcji (240 godz.) - 24.000 zł
  2. Promocja projektu - 1.000 zł
  3. Nagroda konkursowa - 1.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: