Identyfikator: OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Agnieszka Gordon.

Szczegóły projektu

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Bielska-Białej prawidłowej segregacji drobnych elektroodpadów, poprzez łatwy dostęp w miejscach często uczęszczanych np. przystanki. Projekt zakłada 40 takich punktów w mieście. 30 z nich po jednym na każdym osiedlu oraz dodatkowo 10 w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców np. Urząd Miasta lub dodatkowy na osiedlach o dużej powierzchni i liczbie mieszkańców.

MPE - Miejski Punkt Elektroodpadów

MPE stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji.

Funkcja informacyjna - sygnalizuje problem odpadów, potrzeby ich osobnej segregacji.

Funkcja gromadzenia posortowanych elektroodpadów - 7 tub o pojemności 33 litry każda są pojemnikami, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery.

Funkcja reklamowa - 2 powierzchnie umożliwiające umieszczenie dużych plakatów / posterów, możliwość wykorzystania ich w celach informacyjnych bądź edukacyjnych.

Na plakacie można umieścić dane, takie jak: adres urzędu miasta, gminy, wydziału środowiska lub np. adres strony internetowej. Element w kształcie fali na szczycie urządzenia jest idealnym miejscem do umieszczenia logo lub herbu.

Rodzaje zbieranych odpadów można dowolnie skonfigurować wybierając różne wloty (różniące się opisem, grafiką i kształtem otworów).

 

Lokalizacja

40 lokalizacji - załącznik z proponowanymi lokalizacjami

Autor

Agnieszka Gordon

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 800 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. MPE wraz z montażem - 40 x 20.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: