Identyfikator: OBB010.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Paweł Pajor.

Szczegóły projektu

Pianina. Otacza nas muzyka.

Celem projektu „Pianina. Otacza nas muzyka” jest ożywienie przestrzeni miejskiej Bielska-Białej poprzez rozmieszczenie pianin w plenerze i zaproponowanie wszystkim, którzy czują taką potrzebę, wspólnego spędzania czasu przy muzyce granej na żywo. Projekt ma zachęcać mieszkańców do wyjścia z domu i do odwiedzania miasta samemu lub z przyjaciółmi po zakończeniu pandemii. Ma na celu wspierać naszą radość z powrotu do dawnego stylu życia, którego ważnym elementem było wspólne spędzanie wolnego czasu. Czas trwania projektu: maj – wrzesień 2021.

Pomysł przewiduje zakupienie używanych pianin, które zostaną następnie wyremontowane, nastrojone i ustawione w miejscach publicznie licznie uczęszczanych przez mieszkańców Bielska-Białej oraz gości odwiedzających nasze miasto. Za sprawą projektu instrumenty dostaną nowe życie, a muzyka grana na pianinach pozwoli na przyjemne spędzanie czasu, oraz będzie zachęcać, do zatrzymania się choćby na chwilę i włączenia do muzycznej zabawy.

Na lokalizację zostały wybrane cztery miejsca zarządzane przez miasto Bielsko-Białą oraz dwa miejsca zarządzane przez centra handlowe licznie odwiedzane przez mieszkańców naszego miasta i regionu.

 1. Rynek Starego Miasta,
 2. Plac Chrobrego,
 3. Ulica 11 Listopada przy Palu Wojska Polskiego,
 4. Ulica 11 listopada przy Placu Wolności,
 5. Gemini Park,
 6. Galeria Sfera

Kluczem wyboru lokalizacji była potrzeba ożywienia miejskich przestrzenni publicznych, które dzięki projektowi „Pianina. Otacza nas muzyka” dostaną szansę na drugie muzyczne życie i tym samym, na przyciągnięcie osób chcących spotkać się przy muzyce i wspólnie spędzać czas. Pośrednio projekt może uruchomić proces ożywiania lokalnych usług, zwłaszcza gastronomicznych.

Brak aktywności publicznej na miejskich ulicach jest zauważalny i odczuwany od wielu lat. Powoduje wymierne straty gospodarcze dla miasta jak i dla bielskich przedsiębiorców. Muzyka zamknięta jedynie w salach koncertowych nie ma udziału w tworzeniu atmosfery przyjaznego miasta. Brak żywej kultury w przestrzeni publicznej powoduje, że miasto staje się jedynie chłodnym pozbawionym emocji miejscem do egzystencji, lecz nie do dobrego życia.

Muzyka na żywo, ma siłę przyciągania i generowania dobrych emocji, które pozwolą uruchomić proces „powrotu mieszkańców do miasta” po zakończeniu pandemii. Dzisiejsza sytuacja nie jest dobra, ponieważ całe życie społeczne przeniosło się do galerii handlowych. Nie sprzyja to generowaniu aktywności społecznej w przestrzeni publicznej, która często bywa inspiracją dla innych, pozwalając na rozwój kapitału społecznego tak niezbędnego dla prawidłowego rozwoju ekonomicznego i społecznego miasta.

Do projektu wybrano również dwie lokalizacje w centrach handlowych, ze względu na dużą aktywność mieszkańców w tych miejscach. Pozwoli to w naturalny sposób promować projekt, a także będzie alternatywą prowadzenia projektu w tych miejscach podczas złej pogody.

Instrumenty będą dostępne bez ograniczeń. Z pianin będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec Bielska-Białej oraz goście przyjeżdżający do naszego miasta. Również osoby posiadające lub nieposiadające umiejętności muzycznych będą mogły korzystać z instrumentów bez ograniczeń. Każda osoba, będzie mogła spróbować swoich sił i sprawdzić czy ma talent muzyczny. Projekt powinien stać się natchnieniem dla osób, które nigdy nie spotkały na swojej drodze takiego instrumentu, jakim jest pianino i nie miały okazji na nim zagrać.

W celu zapewnienia promocji projektu na czas jego trwania zostaną zatrudnieni pianiści, muzycy profesjonalni, amatorzy jak również uczniowie szkół muzycznych. Będą oni trzy razy w tygodniu w okresie od maja do września 2021 roku grali na instrumentach. Do projektu zostaną zaproszeni uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku- Białej.

Cztery instrumenty wystawione w przestrzeni miasta, będą umieszczone w obszarze monitorowanym przez Straż Miejską, a dla każdego pianina zostanie ustawiona estetyczna altana ogrodowa, która będzie zabezpieczeniem przed warunkami pogodowymi, będzie też sprzyjała, aby się zatrzymać i posłuchać muzyki. W okolicy altan zostaną ustawione miejskie ławki i kosze na śmieci.

Obok każdego instrumentu zostanie zamontowana informacja o projekcie wraz z regulaminem korzystania z instrumentu, który będzie obejmował: zaproszenie skierowane do przechodniów o korzystanie z instrumentu, czas użytkowania przez jedną osobę jeśli będzie więcej chętnych, informację o odpowiedzialnych za opiekę nad projektem, telefony alarmowe, logo projektu.

Po zakończeniu projektu, jeśli pianina będą w odpowiednio dobrym stanie technicznym, zostanie on powtórzony w kolejnym roku, lub instrumenty zostaną nieodpłatnie przekazane do placówek Miejskiego Domu Kultury, Domów dziecka lub Domów Opieki Społecznej.

Lokalizacja

 1. Rynek Starego Miasta,
 2. Plac Chrobrego,
 3. Ulica 11 Listopada przy placu Wojska Polskiego,
 4. Ulica 11 Listopada przy placu Wolności,
 5. GEMINI Park,
 6. Galeria SFERA.

Autor

Paweł Pajor

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 148 800,00 zł

Części składowe zadania

 1. Zakup pianin - 6 szt. x 3.000 zł = 18.000 zł
 2. Transport instrumentów - 6 szt. x 500 zł = 3.000 zł
 3. Regeneracja instrumentów - 6 szt. x 1.000 zł = 6.000 zł
 4. Strojenie instrumentów - 6 szt. x 300 zł x 3 razy w sezonie V - IX = 5.400 zł
 5. Altany ogrodowe wraz z montażem - 4 szt. x 10.000 zł = 40.000 zł
 6. Umowy z muzykami - 6 osób x 2 h gry na instrumencie x 3 razy w tygodniu x 20 tygodni (V - IX) x 100 zł (brutto) z 1 h gry = 72.000 zł
 7. Promocja projektu. Zaprojektowanie logo projektu - zaprojektowanie logo projektu 1 szt. x 1.000 zł = 1.000 zł; 6 szt. nośników reklamowych z informacją o projekcie x 500 zł = 3.000 zł
 8. Folie zabezpieczające pianina przed deszczem - 4 szt. x 100 zł = 400 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: