Realizacja boiska 26 m x 14 m do siatkówki i koszykówki międzynarodowej w rejonie osiedla Piastowskie w Bielsku-Białej

Identyfikator: OBB003. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Katarzyna Biela.

Streszczenie projektu

Nowe boisko w rejonie osiedla Piastowskiego zapewniłoby mieszkańcom osiedla oraz sąsiadujących nieruchomości miejsce bezpiecznej zabawy i rekreacji. Realizacja projektu miałaby pozytywny wpływ na życie wielu mieszkańców w wyniku czego nastąpiłoby podniesienie poziomu zdrowia i jakości życia. Stworzyłaby możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież polegającą między innymi na grach zespołowych na wolnym powietrzu. Wykonane dojście służyłoby także jako dodatkowe miejsce do spacerów a ewentualna realizacja wzdłuż tego traktu - uzupełniającej tę inwestycję - ścieżki rowerowej, mogłaby sprzyjać także tej formie aktywności fizycznej.

Opis projektu

Nowe boisko w rejonie osiedla Piastowskiego zapewniłoby mieszkańcom osiedla oraz sąsiadujących nieruchomości miejsce bezpiecznej zabawy i rekreacji. Realizacja projektu miałaby pozytywny wpływ na życie wielu mieszkańców w wyniku czego nastąpiłoby podniesienie poziomu zdrowia i jakości życia. Stworzyłaby możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież polegającą między innymi na grach zespołowych na wolnym powietrzu. Wykonane dojście służyłoby także jako dodatkowe miejsce do spacerów a ewentualna realizacja wzdłuż tego traktu - uzupełniającej tę inwestycję - ścieżki rowerowej, mogłaby sprzyjać także tej formie aktywności fizycznej.
 

Zakres zadania: wykonanie dokumentacji projektowej, wyrównanie terenu, wykonanie stosownej podbudowy, ułożenie mat syntetycznych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie dojścia do boiska z kostki brukowej wielobarwnej grubości 6 cm wraz z wyznaczonym miejscem dla ścieżki rowerowej. 

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 607/186 w Bielsku-Białej w rejonie osiedla Piastowskie. Teren zaznaczono na załączonej mapce.

Autor

Katarzyna Biela

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 280 000,00 zł

Części składowe zadania

Wykonanie boiska wraz z infrastrukturą i wyrównaniem terenu - 185.000,00

Wykonanie dojścia około 390 m2 wraz z wyrównaniem terenu - 85.000,00

Sporządzenie dokumentacji technicznej zadania - 10.000,00

 

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty