Rewitalizacja Strzelnicy Miejskiej

Identyfikator: OBB012. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Dawid Rudnicki.

Streszczenie projektu

Celem projektu jest REWITALIZACJA istniejącej STRZELNICY MIEJSKIEJ. Aktualnie na terenie miasta nie znajduje się działająca i powszechnie dostępna strzelnica. Realizacja projektu - w miejscu już istniejącej, lecz nieużytkowanej strzelnicy - stworzyłaby warunki do uprawiania sportów strzeleckich mieszkańcom i turystom. Aktywizowałaby istniejące i nowopowstające stowarzyszenia strzeleckie do intensyfikacji działalności. Atrakcyjna lokalizacja dodatkowo poszerzy ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Błoni. Powszechnie dostępna strzelnica miejska wpłynie pozytywnie na poziom umiejętności pro obronnych obywateli.

Opis projektu

W ramach projektu zostanie przeprowadzona rewitalizacja istniejącej lecz nie działającej strzelnicy miejskiej. Aby dobrze i skutecznie przeprowadzić rewitalizację konieczne jest wykonanie projektu rewitalizacji obejmującego:

 1. Przebudowę wałów ochronnych
 2. Remont kulochwytów
 3. Remont bunkrów (tarczowni) przy kulochwycie
 4. Wykonanie ogrodzenia
 5. Remont odwodnienia terenu
 6. Budowę wiat strzeleckich i budynku gospodarczego-sanitarnego
 7. Uporządkowanie zieleni

Po wykonaniu projektu nastąpi jego realizacja.

Lokalizacja

Błonia miejskie - mapa terenu stanowi załącznik do projektu. Obiekt znajduje się na dz. 421/1 obręb Mikuszowice Śląskie i 894/33 Gmina Bystra Śląska - Miasto

Autor

Dawid Rudnicki, adres e-mail: d.rudnicki@gore-tech.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 460 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Projekt rewitalizacji - 15.000,00 zł
 2. Przebudowa wałów ochronnych - 100.000,00 zł
 3. Remont kulochwytów - 20.000,00 zł
 4. Remont bunkrów (tarczowni) przy kulochwycie - 5.000,00 zł
 5. Wykonanie ogrodzenia - 150.000,00 zł
 6. Remont odwodnienia terenu - 50.000,00 zł
 7. Budowa wiat strzeleckich i budynku gospodarczego-sanitarnego - 100.000,00 zł
 8. Uporządkowanie zieleni - 20.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty