Identyfikator: OBB016.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Jurand Szweda.

Szczegóły projektu

Celem projektu jest REWITALIZACJA istniejącej, lecz porzuconej STRZELNICY MIEJSKIEJ.

Aktualnie na terenie miasta nie znajduje się działająca terenowa i powszechnie dostępna strzelnica. W bezpośrednim sąsiedztwie strzelnicy będącej przedmiotem projektu, istnieje terenowa wojskowa strzelnica (nadmieniam, gdyby ktoś chciał coś mówić o hałasie).

Realizacja projektu - w miejscu już istniejącej, lecz nieużytkowanej strzelnicy - stworzyłaby warunki do uprawiania sportów strzeleckich mieszkańcom i turystom.

Aktywizowałaby istniejące i nowopowstające stowarzyszenia strzeleckie do intensyfikacji działalności. Atrakcyjna lokalizacja dodatkowo poszerzy ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Błoni.

Powszechnie dostępna strzelnica miejska wpłynie również pozytywnie na poziom umiejętności proobronnych obywateli.

Lokalizacja

Błonia miejskie - działki numer: 428/5 i 496/67 gmina Mikuszowice Śląskie oraz 894/40 gmina Bystra Śląska - miasto.

Autor

Jurand Szweda

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 485 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt rewitalizacji - 15.000 zł
  2. Przebudowa wałów ochronnych - 100.000 zł
  3. Remont kulochwytów - 40.000 zł
  4. Remont bunkrów (tarczowni) przy kulochwycie - 10.000 zł
  5. Wykonanie ogrodzenia terenu strzelnicy - 150.000 zł
  6. Remont odwodnienia terenu - 50.000 zł
  7. Budowa wiat strzeleckich i budynku gospodarczo-sanitarnego - 100.000 zł
  8. Uporządkowanie zieleni - 20.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: