Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach

Identyfikator: OBB021. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Łukasz Brandys.

Szczegóły projektu

Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grażyńskiego przez skrzyżowanie z ulicą Mazańcowicką o długości 60m oraz wykonanie ścieżki rowerowej na istniejącym utwardzeniu wału przeciwpowodziowego rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału o długości ok. 520m. Ścieżka na wale wykonana z masy bitumicznej jako odtworzenie istniejącego utwardzenia na wale rzeki.

Lokalizacja

Ścieżka rowerowa zlokalizowana na wałach rzeki Białej jako przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego z przejściem przez ulicę Mazańcowicką, dalej wałem przeciwpowodziowym do pierwszego zjazdu  pod ciepłociągiem (ok. 520m) zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Planuje się połączenie istniejącej ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ulic Grażyńskiego i Mazańcowickiej z istniejącym utwardzeniem na wale przeciw-powodziowym rzeki Białej, po jej zachodniej stronie bez rozbudowy wału.

Autor

Łukasz Brandys

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 475 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Budowa ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ul. Grażyńskiego z ul. Mazańcowicką: 230.000 zł
  2. Ścieżka z asfaltobetonu na istniejącym utwardzeniu wału: 210.000 zł
  3. Dokumentacja projektowa: 35.000 zł
     

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!