Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Sportowa Kamienica

Identyfikator: OBB020. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Robert Pysz.

Szczegóły projektu

Osiedle Kamienica jest jednym z największych terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej, oferującym mieszkańcom całego miasta możliwość uprawiania różnych form aktywności fizycznej i turystycznej. Stanowi świetny punkt wypadowy na stoki Dębowca i Szyndzielni oraz na tereny spacerowe w Dolinie Gościnnej, wokół lotniska w Aleksandrowicach czy w kierunku Cygańskiego Lasu. Jednak w opinii wielu mieszkańców miasta brakuje na tym terenie otwartych boisk do uprawiania gier zespołowych. Dużym problemem jest także zbyt mała ilość miejsc parkingowych – istniejące pod stokami Dębowca parkingi są zdecydowanie niewystarczające, zwłaszcza w weekendy i w okresie wakacyjnym.

Projekt „SPORTOWA KAMIENICA” ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej o ogólnodostępne otwarte boisko sportowe (tuż obok hali sportowej) oraz strefy parkowania i małej architektury (stojaki na rowery, wiaty, ławki, kosze na śmieci), które pozwolą w sposób wygodny i aktywny korzystać z uroków zielonych obszarów Bielska-Białej. Lokalizacja projektowanego parkingu umożliwi także korzystanie z niego podczas licznych ogólnomiejskich imprez organizowanych przez Dom Kultury w Kamienicy.

Opis składników projektu:

  1. Ogólnodostępne boisko sportowe.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z pianki poliuretanowej na działkach: 1273/4, 1276/1, 1276/2, obręb: Kamienica, przy ulicy Karpackiej nr 127 (teren Szkoły Podstawowej nr 23, obok hali sportowej), która obejmuje: przygotowanie projektu i dokumentacji, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, instalację wyposażenia boiska (bramki, piłkochwyty, kosze do gry w koszykówkę), przygotowanie strefy parkowania dla użytkowników, instalację małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiata).

Charakterystyka: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56 m x 26 m (wymiar całkowity wraz z wybiegami – 62 m x 30 m), z naniesionymi dodatkowymi liniami pól do gry w koszykówkę.

  1. Parking ogólnodostępny.

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych na działkach: 1273/2, 1274/3, 1274/4, 1274/5, 1273/5, obręb: Kamienica, przy ulicy Karpackiej nr 123 (teren za strażnicą OSP w Kamienicy) oraz Karpackiej nr 125 (teren za MDK w Kamienicy), która obejmuje: przygotowanie projektu i dokumentacji, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, instalację ogrodzenia i oświetlenia, wydzielenie strefy do okresowej dyspozycji OSP, instalację małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, wiaty).

Lokalizacja

Obiekty opisane w projekcie mają powstać u zbiegu ulic Karpackiej i Niwnej, na terenach należących do gminy Bielsko-Biała (nr działek: 1273/2, 1274/3, obręb: Kamienica), Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy (ul. Karpacka 123; nr działek: 1274/4, 1274/5, obręb: Kamienica), Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 125; nr działek: 1273/5, obręb: Kamienica) oraz Szkoły Podstawowej nr 23 w Bielsku Białej (Hala Sportowa, ul. Karpacka 127; nr działek: 1273/4, 1276/1, 1276/2, obręb: Kamienica).

Autor

Robert Pysz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 750 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem: 390.000 zł
  2. Budowa parkingu ogólnodostępnego: 340.000 zł
  3. Przygotowanie projektów i dokumentacji: 20.000 zł

Uwagi

Podmioty współpracujące przy realizacji zadania:

  • Rada Osiedla Kamienica,
  • Szkoła Podstawowa nr 23 w Kamienicy,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy,
  • Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!