Telemedycyna dla Bielskich Seniorów

Identyfikator: OBB020. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Witold Kubik.

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane są innowacyjne działania nastawione na poprawę aktywności ruchowej seniorów na terenie miasta Bielsko-Biała oraz na aktywizację społeczną mieszkańców:

1. Każdy z uczestników programu / seniorów / zostanie zaproszony na wstępne badania lekarskie a następnie zaopatrzony w specjalne, innowacyjne urządzenie do
monitorowania stanu zdrowia, przy pomocy którego będzie mógł kontaktować się na bieżąco z lekarzem.

2. Każdy z uczestników co tydzień będzie brał udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie oraz w grupach. Proces rehabilitacji odbywać się
będzie poprzez dawkowanie odpowiednich ćwiczeń dostosowanych do potrzeb seniora lub grupy senioralnej.

3. W   ramach   programu   prowadzone   będą   raz   na   kwartał   zajęcia   ruchowo-integracyjne. Będą one miały na celu zwiększenie aktywności ruchowej seniorów
poprzez organizację czterech dużych, dostępnych dla wszystkich seniorów imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, o różnym stopniu trudności: wiosną , latem i jesienią spacery nordic - walking a zimą spacery na nartach śladowych.

4. Dodatkowo, w ramach programu przeszkolone zostaną osoby, które w przyszłości będą organizowały różne, innowacyjne działania nastawione na poprawę życia
seniorów oraz wszystkich mieszkańców Bielska-Białej

Opis projektu

W ramach projektu Telemedycyna dla Seniorów prowadzone będą różnorakie działania nastawione na monitorowanie stanu zdrowia wsparte aktywnością ruchową osób z grupy wiekowej 65+. W tym celu seniorzy 65+, mieszkańcy Bielska-Białej, którzy zgłoszą się do programu / minimalnie 100 osób / zostaną zaproszeni na wstępne badania diagnostyczne oraz lekarskie, które będą stanowiły bazę danych dla zintegrowanego, innowacyjnego systemu telemedycznego, wspomagającego cały projekt.

Uczestnicy projektu „Telemedycyna dla Seniorów" posiadający zdiagnozowane zaostrzone stany choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę będą kierowani do projektu przez lekarzy rodzinnych lub kardiologów czy diabetologów. Następnie każda osoba zostanie zaopatrzona w specjalne, innowacyjne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia przy pomocy których będzie mogła kontaktować się na bieżąco z lekarzem. W skład takiego zestawu wchodzić będą: modem lub szybkie stałe łącze, tablet, termometr, ciśnieniomierz, glukometr, waga i inne urządzenia wskazane przez lekarza specjalistę. W ramach tej usługi uczestnik programu uzyska bezpośrednio dostęp do porad medycznych w oparciu o wcześniej zdiagnozowane zagrożenie dla zdrowia. Dodatkowo, w ramach monitoringu uczestnik programu będzie również na bieżąco informowany o konieczności pobierania odpowiednich leków lub wykonywania określonych ćwiczeń.

W celu realizacji tej części projektu zatrudnionych zostanie dwóch lekarzy specjalistów / każdy na pół etatu /, z umiejętnościami obsługi oraz fachową wiedzą z zakresu nowoczesnej diagnostyki, opartej o najnowsze technologie telemedyczne. Lekarze ci odpowiedzialni będą za analizę danych oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, stawianie diagnoz jak i nadzorowanie aktywności fizycznej seniorów. Dla wyżej wymienionych działań zakupiony zostanie specjalny program komputerowy / innowacyjny system telemedyczny /, umożliwiający bezpośredni kontakt lekarzy z pacjentami / seniorami /. System ten przeznaczony będzie do obsługi 100-500 seniorów a cena zakupu obejmie również kwestie związane z wdrożeniem oraz nadzorem technicznym w ramach gwarancji.

Po zakończeniu projektu „Telemedycyna dla Seniorów" program będzie kontynuowany ze środków NFZ i budżetu Gminy Bielsko-Biała . Przez okres jednego roku każdy z uczestników co tydzień brał będzie udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie oraz w grupach. Proces rehabilitacji odbywać się będzie poprzez dawkowanie odpowiednich ćwiczeń dostosowanych do potrzeb seniora lub grupy senioralnej. Specjalistyczne ćwiczenia rehabilitacyjne, wykonywane indywidualnie w domu seniora odbywać się będą dzięki otrzymanemu urządzeniu mobilnemu. Wykonywane będą przy pomocy prostego wyposażenia / np. maty, drążki itp. / i połączone zostaną z rytmiką oraz muzyką odbieraną przy pomocy łączy telekomunikacyjnych.

Ćwiczenia rehabilitacyjne będą prowadzone przez emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach programu prowadzone będą raz na kwartał zajęcia   ruchowo-integracyjne.  Będą one miały na celu zwiększenie aktywności ruchowej seniorów poprzez organizację czterech wspólnych imprez integracyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Wiosna, lato, jesień - spacery nordic-walking,

Zima - spacery na nartach biegowych / śladowych / z instruktorem narciarstwa biegowego.

Dodatkowo, w ramach programu przewidziany jest specjalny program szkoleniowy przeznaczony dla emerytowanych nauczycieli w-f-u, którzy w przyszłości będą organizowali różnorakie działania nastawione na poprawę życia seniorów. Osoby te zostaną przeszkolone m.in. w zakresie skutecznej  obsługi innowacyjnych systemów telemedycznych wykorzystywanych w celu:

  • stałej i bezpośredniej konsultacji stanu zdrowia seniora,
  • organizowania  codziennej  gimnastyki  porannej  jak i  cotygodniowych  form
  • rehabilitacji czy aktywności ruchowej,
  • promowania zdrowego stylu życia wśród seniorów oraz pozostałych mieszkańców
  • miasta Bielsko-Biała.

Planowane jest wyłonienie i przeszkolenie 20 liderów / emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego / oraz organizatorów aktywnego i prozdrowotnego życia seniorów . Osoby te podjęłyby w przyszłości prace / m. in. Na zasadach wolontariatu/ przy organizacji aktywnych form spędzania czasu zarówno przez seniorów jak i wszystkich mieszkańców miasta Bielska-Biała. Szkolenia poprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych trenerów oraz specjalistów z zakresu obsługi systemów telemedycznych.

Wymiernym efektem programu będzie również analiza danych oraz efektów programu co pozwoli na przygotowanie w przyszłości podobnych programów społecznych przeznaczonych dla coraz to większej ilości seniorów

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Autor

Witold Kubik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 412 000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty