Identyfikator: OBB012.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Witold Kubik.

Szczegóły projektu

Epidemia koronawirusa Covid 19 ograniczyła dostęp do podstawowej opieki medycznej diabetykom oraz osobom chorym kardiologicznie, są to pacjenci wymagający stałej opieki medycznej. Zdalna opieka medyczna jest formą świadczenia usług telemedycznych, która pozwala na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych poza środowiskiem szpitalnym. Taki sposób świadczenia opieki możliwy jest dzięki wykorzystaniu przenośnych urządzeń medycznych, które rejestrują określone parametry życiowe. Wyniki są automatycznie transmitowane do centrum opieki medycznej oraz do lekarza prowadzącego pacjenta, gdzie poddawane sa analizie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości personel medyczny centrum kontaktuje pacjenta z lekarzem Prowadzącym lub specjalistą, a w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wzywa pogotowie ratunkowe.

W ramach projektu Telamedycyna dla Seniorów prowadzone będą działania nastawione na monitorowanie stanu zdrowia wsparte aktywnością ruchową  osób 65+. W  tym celu seniorzy 65+ mieszkańcy Bielska – Białej, którzy zgłoszą się do programu /min 50 osób/ zostaną zaproszeni na wstępne badania diagnostyczne oraz lekarskie, które będą stanowiły bazę danych dla zintegrowanego, innowacyjnego systemu telemedycznego, wspomagającego cały projekt.

Uczestnicy projektu „Telemedycyna dla Seniorów” posiadający zdiagnozowane  zaostrzone stany choroby wieńcowej, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę będą kierowani do projektu przez lekarzy rodzinnych, kardiologów czy diabetologów. Każdy pacjent zostanie zaopatrzony w urządzenia do monitorowania stanu zdrowia jak: aparat holter, pulsometr, ciśnieniomierz a 25 osób glukometr. Każdy z uczestników projektu winien posiadać własny komputer, laptop lub tablet z dostępem do internetu.

W celu realizacji projektu zostanie zatrudnionych dwóch lekarzy specjalistów /każdy na pół etatu/, z umiejętnościami obsługi nowoczesnych technologii telemedycznych. Lekarze ci odpowiedzialni będą za analizę danych oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, stawianie diagnoz jak i nadzorowanie aktywności fizycznej seniorów.

Po zakończeniu projektu "Telemedycyna dla Seniorów" program będzie kontynuowany ze środków NFZ, budżetu Gminy Bielsko- Biała oraz odpowiednich fundacji. Przez okres jednego roku każdy z uczestników co tydzień będzie brał udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych prowadzonych indywidualnie oraz w grupach, które poprowadzą emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego. Wiosna, lato, jesień – spacery nordic–walking, zima – spacery na nartach śladowych / z instruktorem narciarstwa biegowego/.

Planowane jest wyłonienie i przeszkolenie 20 liderów /emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego/ oraz organizatorów aktywnego i prozdrowotnego życia seniorów.

W następnym etapie projekt „Telemedycyna dla Seniorów" może objąć nawet 500 osób.

Lokalizacja

Bielsko-Biała

Autor

Witold Kubik

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 712 500,00 zł

Części składowe zadania

  1. Koszt zatrudnienia 2 lekarzy / 2 x pół etatu x 12 miesięcy - 2 x 50.000 zł = 100.000 zł
  2. Koszt wyposażenia 50 seniorów: aparat holter, pulsometr, ciśnieniomierzoraz 25 glukometrów - 462.500 zł
  3. Dostęp do platformy - 3.000 zł x 12 miesięcy = 36.000 zł
  4. Serwis help desk - 2.000 zł x 12miesięcy = 24.000 zł
  5. Koszt utrzymania biura lekarzy, wynajęcia sali wf, szkolenia liderów - 90.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: