Wodny Plac Zabaw

Identyfikator: OBB026. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Szymon Pachla.

Streszczenie projektu

Projekt zakłada budowę na terenie Błoni „Wodnego Placu Zabaw", wzorowanego na podobnym placu zabaw istniejącym w Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany" w Tychach. „Wodny Plac Zabaw" będzie składał się z bezpiecznej, antypoślizgowej, kolorowej posadzki oraz zamontowanych na niej kilkunastu urządzeń wodnych do zabawy dla dzieci. Orientacyjna powierzchnia placu zabaw to ok. 300 m(w przypadku ograniczonej ilości środków finansowych może być mniejsza), a dodatkowo powinien zostać również wykonany plac wejściowy z miejscami do wypoczynku i nadzoru nad małymi dziećmi (powierzchnia ok. 50 m2) wraz z zielonym tarasem nad podziemną pompownią i stacją uzdatniania wody (powierzchnia ok. 50 m2). Przykładowe urządzenia wyposażenia: pączek wodny, aktywator placu zabaw, dysze Jelly, kopuła wodna, kwiaty wodne, armatki wodne, tunel wodny, itp. W posadzce powinno zostać zamontowane kolorowe oświetlenie, które jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, a w rejonie placu zabaw zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wieszak na ubrania, regulamin, itp. oraz ogrodzenie wykonane z tafli ze szkła hartowanego lub innego typu materiału np. drewnianej palisady z ławkami. W Bielsku-Białej brakuje takiej ogólnodostępnej atrakcji do zabawy w wodzie, która stanie się unikatowym miejscem rozrywki dla najmłodszych mieszkańców' naszego miasta, a także przebywających tu turystów.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę na terenie Błoni „Wodnego Placu Zabaw", wzorowanego na podobnym placu zabaw istniejącym w Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany" w Tychach. „Wodny Plac Zabaw'" będzie składał się z bezpiecznej, antypoślizgowej, kolorowej posadzki oraz zamontowanych na niej kilkunastu urządzeń wodnych do zabawy dla dzieci. Orientacyjna powierzchnia placu zabaw to ok. 300 m2 (w przypadku ograniczonej ilości środków finansowych może być mniejsza), a dodatkowo powinien zostać również wykonany plac wejściowy z miejscami do wypoczynku i nadzoru nad małymi dziećmi (powierzchnia ok. 50 m2 ) wraz z zielonym tarasem nad podziemną pompownią i stacją uzdatniania wody (powierzchnia ok. 50 m2). Obiekt należ) wyposażyć w instalacje wewnętrzną odprowadzania wody technologicznej, instalację wodociągową oraz instalację elektryczną. Przykładowe urządzenia wyposażenia: pączek wodny, aktywator placu zabaw, dysze Jelly, kopuła wodna, kwiaty wodne, armatki wodne, tunel wodny, itp. W posadzce powinno zostać zamontowane kolorowe oświetlenie, które jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, a w rejonie placu zabaw zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, wieszak na ubrania, regulamin, itp. Plac zabaw powinien zostać odgrodzony taflami ze szkła hartowanego lub innego typu materiałem w celu ograniczenia kosztów np. drewnianą palisadą z ławkami (tak jak w przypadku placu zabaw na Paprocanach). Podczas wykonywania dokumentacji projektowej można ograniczyć zakres zadania (np. zrezygnować z niektórych elementów wyposażenia lub zmniejszyć powierzchnię placu zabaw), aby koszt całej inwestycji zmieścił się w limicie 500.000,00 zł.

W Bielsku-Białej brakuje takiej atrakcji, która w dodatku byłaby ogólnodostępna. W Parku Słowackiego znajduje się fontanna w głównej alei, przy której w sezonie bawi się niezliczona ilość dzieci. Jednak to miejsce jest stosunkowo niebezpieczne do zabawy, ze względu na śliską i twardą nawierzchnię alei, a także inne uwarunkowania. Natomiast budowa niewielkiego, a bardzo interesującego miejsca do zabawy w wodzie będzie unikatową atrakcją w tej części województwa śląskiego. Lokalizacja jej powstania jest nieprzypadkowa, bo teren Błoni jest ogrodzony i pod nadzorem, a poza tym znajduje się na nim wiele innych urządzeń dla dzieci i młodzieży. „Wodny Plac Zabaw" byłby dodatkowym i bardzo ciekawym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury. Koszt proponowanej inwestycji wynika z szacunków. W celu ułatwienia realizacji zadania Urząd Miejski w Bielsku-Białej mógłby zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Tychach w celu zdobycia dodatkowych i cennych informacji dotyczących budowy proponowanego miejsca rozrywki. Jestem przekonany, że budowa w/w placu zabaw stanie się trafioną inwestycją, która sprawi wiele radości najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, a także przebywającym tu turystom.

Lokalizacja

Teren Błoni, ul. Pocztowa - dz. 428/3 obręb ewidencyjny: Mikuszowice Śląskie

Autor

Szymon Pachla, adres e-mail: szymonpachla@onet.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 500 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Projekt wraz z nadzorem autorskim i wszelkimi uzgodnieniami - 50.000,00 zł
  2. Budowa "Wodnego Placu Zabaw" - 400.000,00 zł
  3. Nadzór inwestorski nad projektem - 20.000,00 zł
  4. Inne wydatki związane z realizacją inwestycji - 30.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Projekty