Identyfikator: OBB003.
Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Elżbieta Rosińska.

Szczegóły projektu

Projekt "Złota rączka dla Seniora" polega na zapewnieniu bielskim Seniorom nieodpłatnej pomocy w drobnych domowych naprawach. Jest adresowany do osób w wieku 65 +, ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, a także niepełnosprawnych, czyli tych wszystkich, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego wykonania drobnych napraw domowych. Przez drobne naprawy rozumie się usługi nie wymagające dużych nakładów finansowych, nie wymagające specjalistycznych uprawnień jak również natychmiastowej interwencji (np. wymiana uszczelek, zamków, gniazdka, pomalowanie balustrady balkonu, naprawa drzwi czy okna itp.). Koszt jednej naprawy wraz z częściami nie powinien przekraczać kwoty 100 zł. Na życzenie seniora, materiał wykorzystany do usługi może być droższy za dopłatą. W ramach projektu senior ma prawo do 1 usługi w ciągu 1 miesiąca. Sposób korzystania z usług powinien być objęty regulaminem. Realizacja projektu powinna być powierzona organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

Lokalizacja

Teren miasta Bielska-Białej

Autor

Elżbieta Rosińska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: