Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Zmień siebie, nim zmienisz ten świat! – cykl inicjatyw dla 200 kobiet podnoszących jakość życia

Identyfikator: OBB006. Złożone w kategorii: Projekty ogólnomiejskie przez Sylwia Studniarz.

Szczegóły projektu

Projekt ,,Zmień siebie, nim zmienisz ten świat! – cykl inicjatyw dla 200 kobiet podnoszących jakość życia” zakłada organizację wyjątkowego cyklu wydarzeń, jakich jeszcze w mieście Bielsko-Biała nie było. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty i szkolenia dla 200 kobiet z Bielska – Białej, podczas 5 miesięcznych cyklów 3 dniowych szkoleń, nastawione na rozwój i wsparcie trzech sfer życia kobiet – wiedzy, ducha i ciała. Podczas szkoleń każda z kobiet zostanie otoczona wsparciem trenerów, psychologa, weźmie udział w zajęciach rozwojowych, kulinarnych - nastawionych na edukację żywieniową, treningach sportowych, zapozna się ze sposobami i możliwościami wyciszenia i poczucia równowagi dzięki zajęciom z jogi oraz będzie miała szansę dostać się do finałowej 20 kobiet, objętych metamorfozą wyglądu i wsparciem edukacji rozwoju osobistego. Przez 5 miesięcy po każdych 3 dniowych szkoleniach dla 20 kobiet wyłonione zostaną po 2 kandydatki, które wezmą udział w 2 miesięcznej metamorfozie. Dla 20 kobiet zostanie przewidziany pakiet inicjatyw zmierzających do zmian w ich wyglądzie i podejściu do życia.  Panie oprócz wsparcia psychologa dostaną pakiet wejściówek do Studia Modelowania sylwetki, spotkania z dietetykiem wraz z otrzymaniem spersonalizowanej diety, wizyty w gabinecie fryzjerskim, w gabinecie stomatologicznym, w gabinecie medycyny estetycznej, w gabinecie kosmetycznym, miesięczną lekcję tańca dla Pań i inne niespodzianki. Wszystkie działania związane z projektem będą relacjonowane na bieżąco dla społeczności lokalnej, a przez ostatnie 2 miesiące metamorfozy dla 20 kobiet będzie trwał konkurs, którego efektem będzie wyłonienie 3 kobiet najbardziej zaangażowanych w dążenie do zmiany w wyglądzie i życiu. Finałem projektu będzie zorganizowanie finałowej gali dla 200 kobiet z miasta Bielsko-Biała, której głównym celem  będzie prezentacja efektów projektu, integracja środowisk kobiecych z Bielska-Białej, rozwijanie świadomości kobiet, edukacja w zakresie rozwoju osobistego i prezentacja efektów metamorfozy kobiet. Podczas Gali zaprezentowane zostaną również sylwetki 20 kobiet biorących udział w metamorfozie, przedstawione zostaną przez prowadzącego efekty zmian w wyglądzie po dwóch miesiącach oraz jakim zabiegom Panie zostały poddane. Wyświetlone zostaną również filmy i wywiady kręcone podczas projektu, dzięki którym widzowie będą mogli przyjrzeć się zmianom w wyglądzie Pań. Gala będzie okazją do obejrzenia pokazu mody w wykonaniu finalistek, uświetniona wystąpieniem mówcy motywacyjnego oraz koncertem gwiazdy. Finałowa Gala będzie transmitowana na żywo w telewizji. Ilość uczestniczek projektu jest tylko pozornie ograniczona, gdyż całe wydarzenie będzie wiernie uwieczniane w materiałach video udostępnianych na bieżąco w sieci. Ma to na celu zmotywować wszystkie bielszczanek do podjęcia wyzwania i systematycznego wprowadzania zmian, skutkujących zadowoleniem w każdej sferze życia. Dzięki działaniom w projekcie miasto Bielsko- Biała zyska promocję na arenie ogólnopolskiej, co wpłynie na rangę miasta i walory turystyczne Bielska-Białej.
Myśl przewodnia naszego projektu to zbudowanie poczucia własnej wartości kobiet i poszukiwanie najlepszej wersji siebie poprzez wzięcie udziału w inspirujących prelekcjach i warsztatach otwierających na rozwój siebie, dostrzeżenie potencjału w sobie, uświadamiającego, że w każdej kobiecie drzemie prawdziwy wojownik o własne ja, trzeba tylko dać mu szansę na odnalezienie siebie w sobie. Ważnymi hasłami naszego przedsięwzięcia będzie zwrócenie uwagi na cztery priorytety: działanie, wspieranie, możliwość wyboru ścieżki życiowej oraz bycie sobą w każdym momencie życia. W naszym projekcie dzięki warsztatom w kameralnym gronie sprzyjającym indywidualnemu spojrzeniu, przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, kobiety będą miały umożliwiony głębszy kontakt i intensywną, osobista pracę, wpływającą na rozwój osobisty kobiet. Pozwoli to na stworzenie wspierającego się i inspirującego nawzajem kręgu kobiet, odkrycia źródła wewnętrznej siły i mocy. Jednym z haseł projektu jest również zwrócenie uwagi na myśl – ,,Jak działać z SENSem” aby w pogoni za próbą pogodzenia życia prywatnego z zawodowym znaleźć miejsce na rozwój osobisty i zaopiekowanie się sobą. W projekcie połączymy moduły panelowe z warsztatami, aby uatrakcyjniać przekaz informacji i wiedzy dla beneficjentek projektu. Podczas prac metodą warsztatową i panelową beneficjentki  będą mogły przyglądać się sobie, ćwiczyć umiejętności społeczne, przedsiębiorcze i zdobywać wiedzę psychologiczną.

DIAGNOZA POTRZEB:
Na terenie Bielska-Białej nigdy nie został zrealizowany projekt skierowany całkowicie w stronę kobiet i ich potrzeb w aspekcie rozwoju osobistego, zawodowego oraz skierowanego w stronę zmian wyglądu. Z rozmów z mieszkankami Bielska-Białej wynika, że kobiety czują potrzebę rozwoju osobistego, czasu tylko dla siebie, podczas którego mogłyby rozpocząć proces wewnętrznej przemiany na gruncie zawodowym i prywatnym z metamorfozą wyglądu w pakiecie. Wiadomo, że takie działanie jest długotrwałe, a projekt ma na celu zaznaczenie potrzeby zmian w samej sobie, aby być szczęśliwszą, świadomą i spełnioną na każdym gruncie życia. Projekt ,,Zmień siebie, nim zmienisz ten świat! – cykl inicjatyw dla 200 kobiet podnoszących jakość życia” jest odpowiedzią na te problemy. Z jednej strony zwiększa świadomość kobiet w zakresie potrzeby zadbania o rozwój osobisty i zawodowy, daje wsparcie i poczucie pewności w zakresie pełnienia satysfakcjonującej roli kobiety spełnionej zawodowo i prywatnie, z drugiej kładzie nacisk na pokonanie psychologicznych barier związanych z potrzebą zadbania o swój wygląd zewnętrzny, tak bardzo wzmacniający poczucie wolności i większej akceptacji siebie. Dużym problemem w prowadzeniu szkoleń rozwojowych dla kobiet jest spadek motywacji i nie zakończenie całego procesu. Dlatego szczególny nacisk został położony na wsparcie, indywidualne podejście do kobiet, monitorowanie i docenianie postępów. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet dotyczących rozwoju osobistego, podniesienia świadomości przynależności do świadomego społeczeństwa małych i dużych Ojczyzn, zastanowienia się nad działaniami z SENSem w każdym aspekcie życia, zmian w swoim wizerunku, będących początkiem zmian w życiu. Dzięki rozwinięciu samoświadomości, samoakceptacji,  pewności siebie, kobiety poznają szerokie spektrum różnych możliwości, zgodnie z własnymi wartościami i potrzebami. Otoczone wsparciem specjalistów i innych kobiet odważą się żyć i działać w zgodzie ze sobą, rozwiną potrzebę samorealizacji i sprawczości, co jest warunkiem większego ich udziału w życiu publicznym nie tylko na najwyższych szczeblach, ale chociażby w lokalnej społeczności( organizacje pozarządowe, wspólnoty, fundacje, grupy nieformalne).

CELE PROJEKTU:

 • aktywizacja środowisk kobiet z miasta Bielsko-Biała,
 • wzmocnienie podstaw społeczeństwa obywatelskiego,
 • wsparcie kobiet,na drodze do kariery
 • zwiększenie świadomości kobiet w zakresie ich praw i szans w każdej sferze życia,
 • rozwijanie szeroko pojętych talentów kobiet,
 • edukacja w zakresie rozwoju osobistego,
 • wyzwolenie potencjału drzemiącego w kobietach w każdym wieku ,
 • wzmocnienie poczucia wartości kobiet, niezbędnego do pełnienia różnych życiowych ról, które wybiorą kobiety w sposób świadomy i zgodny z ich wartościami i bez poczucia winy,
 • dowartościowanie kobiet i zauważenie potencjału drzemiącego w kobiecości i kobietach,
 • zbudowanie relacji z beneficjentkami,
 • metamorfoza w wyglądzie 20 kobiet.

Lokalizacja

Miasto Bielsko-Biała.

Autor

Sylwia Studniarz

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 750 000,00 zł

Części składowe zadania

 1. Koszty transmisji ogólnopolskiej finałowej gali: 20.000,00 zł
 2. Koszty metamorfozy 20 kobiet: 200.000,00 zł
 3. Kampania promocyjna: 50.000,00 zł
 4. Obsługa fotograficzna/nagrywanie filmów i wywiadów z beneficjentkami: 53.000,00 zł
 5. Wynajęcie obiektu na warsztaty dla 200 kobiet: 70.000,00 zł
 6. Wynajęcie miejsca na finałową galę: 5.000,00 zł
 7. Wynagrodzenie dla konferansjera: 3.000,00 zł
 8. Wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty i prelegentów : 120.000,00 zł
 9. Obsługa merytoryczna: 30.000,00 zł
 10. Obsługa finansowa: 14.000,00 zł
 11. Catering na galę finałową: 15.000,00 zł
 12. Zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu: 30.000,00 zł
 13. Koncert gwiazdy na finałową galę: 30.000,00 zł
 14. Wynagrodzenie dla mówcy motywacyjnego na finałową galę: 5.000,00 zł
 15. Wynagrodzenie za stand-up na finałową galę: 20.000,00 zł
 16. Zakup nagród, statuetek i dyplomów dla beneficjentek projektu: 5.000,00 zł
 17. Materiały dydaktyczne na warsztaty dla 200 os.: 80.000,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!