Zobacz pozostałe edycje:

Facebook

Projekty osiedlowe (55)

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze lokalnym, służące mieszkańcom określonego osiedla.