Identyfikator: 2-OBB001.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Beskidzkie przez Dominik Chmal.

Szczegóły projektu

Projekt dotyczy wymiany oświetlenia ulicznego na nowe ekologiczne typu LED wzdłuż ulic:

  • Wadowicka (na całej długości)
  • Goleszowska (od ronda do sklepu Lewiatan)
  • Suska (od ronda do ostatniej klatki bloku Suska 10)

W ramach projektu przewiduje się wymianę starych słupów (głównie) betonowych (w części popękane, skruszałe) na nowe i opraw oświetleniowych na nowoczesne typu LED.

Wymiana oświetlenia ulicznego na typu LED poprawi jego efektywność oraz zmniejszy koszty jego utrzymania. Przyczyni się również do poprawy estetyki otoczenia poprzez zamontowanie jednakowych opraw (obecnie występuje kilka ich rodzajów) oraz wprowadzenia jednakowej barwy światła. Wpłynie to również na poprawę bezpieczeństwa poruszających się (m.in. przy dojściu do Piekarni "Piecuch", na przejściach dla pieszych, wzdłuż ulicy Wadowickiej - na części której stoją samochody oraz ulicy Suskiej - słabe oświetlenie, głównie chodnika).Wymiana obejmie około 45 słupów wraz z oprawami.

Lokalizacja

Wzdłuż ulic: Wadowicka (na całej długości) / Goleszowska (od ronda do sklepu Lewiatan) / Suska (od ronda do do końca bloku Suska 10).

Autor

Dominik Chmal

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 230 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Dokumentacja - 20.000 zł
  2. Demontaż oświetlenia - 30.000 zł
  3. Nowe oświetlenie (słupy + oprawy + akcesoria) - 120.000 zł
  4. Montaż oświetlenia - 40.000 zł
  5. Uporządkowanie terenu - 20.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: