Bliżej Europy - pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9

Identyfikator: 6-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Biała Wschód przez Iwona Rakowska.

Szczegóły projektu

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 9

Pracownia językowa to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych w liczebnych klasach. Koncentruje uwagę uczniów, zmusza do skupienia i ćwiczeń. Umożliwia swobodny, głośny trening wymowy przez dialogi, udoskonalające mowę i przełamujące naturalny opór do rozmów w obcym języku. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń to efekt zachęty dla uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Z pracownią językową skuteczność przyswajania nowej wiedzy zwiększa się nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do tradycyjnego nauczania.

Nowoczesna pracownia językowa to przyszłość nauki języków, doskonałe rozwiązanie wspomagają naukę w szkole i spełniające swoje role w klasach o różnej liczebności. Taka pracownia językowa skutecznie skupi uwagę uczniów i sprawi, że chętniej podchodzić będą do wykonywania ćwiczeń. Pozwoli na swobodny i głośny trening wymowy, doskonalenie mowy dzięki dialogom, a tak przełamywanie wstydu i oporu przed rozmowami w obcych językach.

Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca indywidualna z wybranym uczniem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się między uczniami), w grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy), praca w parach (uczniowie prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, włączenia się w niego).

Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma na celu przede wszystkim ośmielić młodzież, zachęcić do aktywnego udziału w konwersacji. Zestaw dydaktyczny posiada jeszcze szereg inny zalet. Lektor przy pomocy programu komputerowego ma możliwość w swobodny sposób dobierania uczniów, którzy mają ze sobą współpracować, prowadzić dyskusję. Uczniowie nie będą musieli w tym celu zmieniać swoich miejsc. Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwi pełny udział w zajęciach uczniom, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień na forum klasy.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na   klasycznej   lekcji   w   zwykłej   sali,   ewentualnie   wzbogaconej   w   magnetofon   lub   komputer z projektorem, może się na raz wypowiadać jeden, najwyżej kilku uczniów. W pracowni językowej na raz ćwiczyć będzie mogła cała klasa, np. dialogi. Nauczyciel będzie wtedy wybiórczo przysłuchiwać się dowolnie  wybranej   parze,   włączać   się   w  dialog,   poprawiać   błędy.   Praca  w  grupach   pozwoli koncentrować się na wybranej grupie uczniów, a pozostali mogą, np. przesłuchiwać teksty lub pracować indywidualnie. Dzięki zastosowanym w pracowni językowej metodom zwiększy się więc skuteczność przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnych metod nauczania. Indywidualny kontakt z nauczycielem lub rówieśnikami wesprze proces nauki oraz zintegruje zespół.

Pracownia językowa może być wykorzystywana dla prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych. Stosowanie  nowoczesnych  technologii   usprawni  proces  przyswajania języka,  a  wykorzystanie środków audiowizualnych będzie atrakcyjną formą w procesie nauczania.

Co uczniom gwarantuje pracowania językowa?

  • maksymalne wykorzystanie czasu lekcyjnego,
  • wyższą skuteczność nauczania,
  • poprawny trening obcej wymowy,
  • ciekawsze, pasjonujące zajęcia

Jakie korzyści dla osób dorosłych ma nauka języków w nowoczesnej pracowni?

  • pogłębienie swojej wiedzy,
  • wyższą skuteczność nauczania,
  • poprawny trening obcej wymowy,
  • możliwość nauki komunikatywności z obcokrajowcami podczas wyjazdów turystycznych.

 

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała

Autor

Iwona Rakowska

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 98 985,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!