Wykonanie placu zabaw w rejonie ulicy Asnyka w Bielsku-Białej

Identyfikator: 8-OBB001. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Dolne Przedmieście przez Beata Caputa.

Szczegóły projektu

Zadanie obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji technicznej,
  • demontaż wyeksploatowanego istniejącego wyposażenia placu rekreacyjnego obok ściany szczytowej budynku,
  • zabudowa niezbędnych fundamentów pod projektowany do zabudowy sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw, wykonanie właściwej podbudowy wraz z montażem bezpiecznej maty stanowiącej nawierzchnię placu zabaw, montaż urządzeń wg projektu,
  • wykonanie ogrodzenia wraz z bramką,
  • wykonanie utwardzonego dojścia do placu z istniejącego traktu pieszego kostką brukową wielobarwną grubości 6cm.

Zakres prac obejmuje również koszt wywozu materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko i wszystkie inne tu nie wymienione a niezbędne dla realizacji prac roboty towarzyszące.

Lokalizacja

Teren obok budynku przy ul. Asnyka 4 w Bielsku-Białej na pgr 832/10, 832/13 obręb Górne Przedmieście

Autor

Beata Caputa, telefon: 606761570, adres e-mail: handerekbeata@interia.pl

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 99 500,00 zł

Części składowe zadania

  • Demontaż wyeksploatowanych urządzeń wraz z kosztem utylizacji - 1.500,00 zł,
  • Wykonanie podbudowy, zabudowa mat oraz urządzeń - 71.000,00 zł,
  • Wykonanie ogrodzenia - 17.000,00 zł,
  • Wykonanie chodnika ok. 15 m2 - 2.000,00 zł,
  • Koszt dokumentacji - 8.000,00 zł.

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!