Identyfikator: 18-OBB002.
Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Lipnik przez Renata Lejawka.

Szczegóły projektu

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Tak wiele mówi się o aktywności fizycznej, o tym, że jest ona potrzebna, o tym, że dzisiejsza młodzież zbyt mało przebywa na świeżym powietrzu. Wiek dojrzewania to wiek intensywnej nauki, rywalizacji, uczestnictwa w grupie, uczenia się życia w społeczeństwie. Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży i całych rodzin na świeżym powietrzu wydaje się być doskonałym rozwiązaniem.
Prowadzona od paru lat rozbudowa placu zabaw doprowadziła do instalacji różnorodnych elementów do zabawy, a boisko ze sztuczną nawierzchnią oferuje profesjonalne warunki do uprawniania sportu. Dla uwieńczenia efektu wskazane jest, aby cała przestrzeń placu boiska oraz rozległych przyległych terenów zielonych została w sposób estetyczny i bezpieczny UPORZĄDKOWANA i ZAGOSPODAROWANA. W tym celu proponuje się kompleksowe zaprojektowanie ładu przestrzennego całego terenu i wprowadzenie elementów porządkujących takich jak krawężniki lub placyki do rekreacji np. na kocyku czy spontanicznych gier podwórkowych. Planuje się wyznaczenie placyków dzięki odpowiednim nasadzeniom zieleni i wypełnieniu ich różnymi nawierzchniami np. placyk do rysowania farbą, placyk do skakania w gumę, placyk na kocyk, placyk na badmintona itp. Teren w zależności od zaprojektowanego przeznaczenia byłby objęty systematyczną opieką koszenia wskazanych placyków.
Teren wokół boiska zostałby dodatkowo wyposażony w elementy metalowe tak popularne dziś wśród młodzieży takie jak: drążki, drabinki, wysokie siedziska – stanowiące jednocześnie element do ćwiczeń gimnastycznych.
Planuje się również unormowanie gospodarki nad wodami opadowymi poprzez drenaż części terenu i podłączenie go do kanalizacji.
 
INTEGRACJA i WIELOPOKOLENIOWY CHARAKTER
Zaplanowany Teren Rekreacyjny „Pod Gaikami” znajduje się na granicy Lipnik-Straconka i jest on trasie na Straconka (Bulwary) przez Lipnik do Złotych Łanów, a więc rekreacyjnej trasie dla pieszych (uprawiających np. Nordic Walking) czy rowerzystów, a także turystów zmierzających na górskie szlaki Beskidu Małego. To miejsce do uprawiania sportów, ale i spotkań z ludźmi. Jest to teren otwarty, dlatego w zasadzie każdy mieszkaniec Bielska-Białej może z niego skorzystać.
Założeniem powstającego terenu jest jego wielopokoleniowy charakter. Teren ten ma służyć mieszkańcom w każdym wieku.

Lokalizacja

Teren rekreacyjny "Pod Gaikami" (teren przy ul. Ks. Brzóski i Pomorskiej obok obecnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska) - działki nr 1300/343 oraz 1300/234

Autor

Renata Lejawka

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 160 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Koncepcja zagospodarowania terenu - 5.000 zł
  2. Projekt wykonawczy dla części terenu - 15.000 zł
  3. Drenaż części terenu - 60.000 zł
  4. Prace w celu uporządkowania terenu - 30.000 zł
  5. Wyposażenie terenu w urządzenia do rekreacji - 50.000 zł

lub
Uzupełnij treść opisu: