Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - boczna Wita Stwosza - (wymiana nawierzchni jezdni i chodnika), biegnącej na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach (...)

Identyfikator: 19-OBB002. Złożone w kategorii: Projekty osiedlowe dla osiedla Mieszka I przez Przemysław Olek.

Streszczenie projektu

Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej - bocznej ulicy Wita Stwosza na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej (sto kilkadziesiąt metrów bieżących drogi, poniżej 600 m. kw. nawierzchni jezdni i chodnika włącznie). Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym graniczącym z nieprzejezdnością dla samochodów osobowych. Droga objęta projektem ma bardzo ważne znaczenie w wewnętrznej komunikacji Osiedla. Z wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców

Opis projektu

Z wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez mieszkańców. Miasta spoza Osiedla Mieszka I, w tym zmotoryzowanych. Droga ta od wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym graniczącym z nieprzejezdnością dla samochodów osobowych.

Remont powinien zakresem rzeczowym obejmować wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika - z podbudową o nośności pozwalającej na wjazd samochodów ciężarowych (śmieciarki, zaopatrzenie sklepów), na sumarycznej długości bieżącej drogi ok. sto kilkadziesiąt metrów (poniżej 600 m. kw. nawierzchni jezdni i chodnika włącznie); miejscowe poszerzenia (tam gdzie możliwe), częściowa wymiana krawężników (tam gdzie jest to najbardziej konieczne), likwidacja słupków w skrajni chodnika za blokiem Piastowska 46.

Na odcinku na tyłach bloku Piastowska 46 chodnik powinien - o ile to możliwe - zostać przerzucony za szpaler drzew od strony budynku W. Stwosza 14 a wygospodarowana dzięki temu dodatkowa szerokość przeznaczona na poszerzenie jezdni (dojazdy dużych pojazdów zaopatrzenia na tyły bloku Piastowska 46 oraz śmieciarek).

Lokalizacja

Droga wewnętrzna - boczna Wita Stwosza - biegnąca na tyłach budynku Piastowska 46, dookoła budynku Piastowska 44 (Kuratorium Oświaty), do placu zabaw i bloku Piastowska 42 - na odcinkach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej

Autor

Przemysław Olek, adres e-mail: romieszka@gmail.com

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Części składowe zadania

  1. Frezowanie istniejącej nawierzchni - 600 m. kw. - 600 m kw. x 12,30 zł brutto = 7.380,00 zł
  2. Warstwa wyrównawcza o grubości min. 2 cm - 600 m kw. - 600 m kw. x 20 zł brutto = 12.000,00 zł
  3. Skropienie emulsją - 600 m kw. - 600 m kw. x 2,20 zł brutto = 1.320,00 zł
  4. Warstwa ścieralna - 600 m kw. - 600 m kw. x 37 zł brutto = 22.200,00 zł
  5. Wymiana krawężników tam gdzie to najbardziej konieczne - do wyczerpania kwoty projektu - 7.100,00 zł

Wrzuć linka na swój profil

Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!